Samlad kunskap i broschyren ”Tillväxt kräver planering”

0
1172

Kommuner och regioner från Tillväxtverkets program ”Utveckla Svenska städer” samt ”Stärkt lokal attraktionskraft” samlades den 3-4 oktober 2017 för att samtala och utbyta kunskap kring hur svenska städer och orter kan bli mer attraktiva, bland annat genom digitalisering. Läs broschyren här!