Stockholm står för 40 procent av Sveriges tillväxt

0
1071

Stockholm växer så det knakar och enligt ny statistik stod huvudstaden för 40 procent av den svenska BNP-tillväxten år 2015. Stockholms framgångar bidrar till att utveckla hela Sverige, men visar samtidigt visar på en obalans i tillväxt mellan landets olika regioner. Det menar Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

– Det är positivt att vi har en så stark huvudstadsregion, men vi har sett i andra länder att när vi får en allt för stor klyfta mellan de enormt framgångsrika storstadsmetropolerna och resten av landet så kan det innebära en del problem, säger han.

Andreas Hatzigeorgiou menar att svensk regionalpolitik skulle kunna fokusera mer på att möjliggöra för fler regioner att stå på egna ben. En politik som lösgör tillväxtpotentialen på svensk landsbygd.

 

Text: Linnea Hedberg