Johnny Kellner: Viktigt med förståelse och respekt

0
1401

5 Frågor till Johnny Kellner

1. Berätta om ditt intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor. Hur blev du engagerad?

– Jag har jobbat med hållbarhets- och miljöfrågor sedan 1980-talet som konsult hos Sweco och hos byggbolagen JM och Veidekke. Varit verksam i flera forskningsprojekt och har dessutom skrivit flera böcker i ämnet.

– Som väg- och vattenbyggare har jag suttit med i ledningsgruppen och produktionsstaben, vilket har ökat trovärdigheten i min omgivning.  I förordet till en av mina böcker skrev jag att jag inte är en ”grön Taliban”. Det fick strykas i slutversionen för att det ansågs vara väl provocerande. Men det var ett sätt att markera att inte bli för svart-vit. Väldigt många är antingen-eller: om man jobbar med miljö- och hållbarhetsfrågor ser man inget annat än miljön. Det är svårt för en del att ha förståelse och respekt för båda sidor, vilket jag tror är väldigt viktigt.

2. Vilka är de viktigaste förändringarna som du har sett under åren du har varit verksam?

– Jag kan ge ett exempel: På Sweco (då Vattenbyggnadsbyrån, VBB) skrev jag i vår personaltidning om oron kring avsmältningen av isarna på Grönland och Antarktis. Det här var någon gång 1983–1984. Den blev refuserad eftersom den då ansågs vara för stark och sakna vetenskaplig förankring. Och då handlade det om en personaltidning. Det skulle vara helt otänkbart i dag.

– Att koppla ihop miljöfrågorna med byggsektorn och samhällsbyggandet har varit väldigt omvälvande. Ett exempel är det senaste forskningsprojekt som jag medverkade i tillsammans med KTH, Byggföretagen (FD Sveriges Byggindustrier) och IVL. Resultatet ligger delvis som grund för Boverkets arbete med  klimatdeklarationer. 

Fällbara radiatorer med kolfilter för tilluft och energisnåla fönster under tiden på JM är bara ett par av flera exempel på teknikutveckling som Johnny Kellner varit med att ta fram.  Under Veidekke-tiden medverkande han också till att införa och bygga det första Svanenmärkta flerbostadshuset.

”Det är inte som när jag var grabb, att kärnkraften löser alla problem.”

3. Vad är det största hindret i klimat- och miljöarbetet just nu?

– Det går inte att säga. Det är också därför min artikel andas lite negationer. Det krävs så otroligt mycket eftersom det är ett så stort globalt problem. Det är inte som när jag var grabb, att kärnkraften löser alla problem. Att snarast fasa ut fossila bränslen är naturligtvis nödvändigt.

– Men när det gäller de stora globala industrierna så finns det mycket att göra. Exempelvis inom SSAB där det pågår kraftig utveckling med att slopa hela masugnsbiten (Hybrit) genom vätgas och el som energibärare. Det skulle motsvara en sänkning av de årliga utsläppen från hela personbilsflottan, 10 miljoner ton koldioxid. Det gäller också utvecklingen i bolag som Cementa, Preem, energibolagen men också nyproduktionen inom byggindustrin. Inom energieffektivisering finns också mycket kvar att göra.

>>Läs också: Bäst i världen på hållbar utveckling?

4. Och möjligheterna?

– Det är flera teknikgrenar som var för sig kommer att betyda mycket för utvecklingen. Men det kommer att ta tid. Men det här med lönsamhetskrav, alltså på det sätt vi ser på lönsamhet, kanske måste omvärderas. 

– Det krävs en gemensam strategi och samarbete stater emellan. Vi kan tyvärr konstatera att trots Coronapandemin med medstängning av flera samhällsfunktioner i världen så ökade utsläppen till atmosfären under 2020 jämfört med 2019.

5. Vilken roll kan Samhällsbyggarna spela för ett hållbarare samhällsbyggande?

– Vi skulle ju behöva mycket mer resurser för att exempelvis kunna svara på fler remisser. Det tar otroligt mycket kraft och tid. Samhällsbyggarna bör bli betydligt mer utåtriktade och kända för att få mer acceptans som en viktig part i samhällsbyggandet. Inte minst behöver vi  flera yngre medlemmar. Ingenjörens roll är viktig för tillämpad forskning vilket Gunnar Wetterberg på ett utmärkt sätt belyser i sin nya bok Ingenjörerna.

Text: Fredrik Hielscher

Johnny Kellner

Ålder: 74 år.

Utbildning: Byggnadsingenjör med miljöinriktning. Tilldelades utmärkelsen Årets Excellence in Civil Engineering 2018.

Gör: Fristående konsult, forskare, skribent och författare

Bor: Stockholm.

Intressen: Snickra och fiska vid fritidshuset på Tranarö.

Lästips: Ingenjörerna, författare Gunnar Wetterberg.