Lars Strömgren: Samhällsbyggare stärker beredskapen

0
911
Montage. Foto: Foto: Hanna Mi Jakobson, Игорь Альшин/Pexels,

Vi lever i en föränderlig värld, på gott och ont. Sättet på vilket vi lever, arbetar, umgås kan plötsligt skifta. På kort tid har vi varit med om två exempel på sådana skeenden: pandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Om vi börjar med pandemin, så är den ett exempel på en samhällskris som många spår kommer att bli fler i takt med klimatförändringarnas effekter. Folkhälsoinstitutet konstaterade i en rapport från i fjol att extremväder som värmeböljor och översvämningar medför flera hälsorisker. Detta gäller också förändringar i ekosystemen som kan gynna olika smittämnen och smittbärare.

Men även om förändringarna är stora och omvälvande har samhället, och vi människor som utgör det, hittills visat att det går att möta dem och hitta sätt att hantera de hinder som står i vår väg. Resiliens och robusthet handlar i mångt och mycket om att planera för det oförutsedda – och att kunna hantera detta oförutsedda när det väl kommer. Och planering och problemlösning är samhällsbyggarens paradgren.

Det finns ett uttryck som säger att vi människor som regel överskattar de förändringar som sker på kort sikt, men underskattar de förändringar som sker på lång sikt. Det ska bli intressant att få svar på frågan: vilka förändringar som orsakades av pandemin blir tillfälliga, och vilka får en ihållande effekt?

”Minnet är kort, särskilt när det gäller negativa erfarenheter. Men det kanske är bra att hålla några saker i minnet”

Efter två år av restriktioner kan vi åter ses på kontoret, umgås med vänner och njuta av konst- och kulturarrangemang. Effekterna av pandemin har mer eller mindre försvunnit. Vi skulle, om vi ville, kunna återgå till att leva precis som tidigare, som om ingenting har hänt. Men vill vi det – egentligen? 

Minnet är kort, särskilt när det gäller negativa erfarenheter. Men det kanske är bra att hålla några saker i minnet, inte minst att krisens krav kommer att vara aktuella även om det akuta läget nu har passerat. Och trots klyschigheten fångar frasen build back better en god ambition. 

Sedan var det detta med kriget i Ukraina. Även om anfallet kom som en chock och en överraskning för många (att Ryssland skulle ge sig på ett demokratiskt land i Europa!) är ett led i det allt instabilare säkerhetspolitiska läge som världen under en längre tid har halkat ner i.

”Var finns helhetsbilden kring sådant som infrastruktur, planering, regelverk och andra delar som är nödvändiga för vår säkerhet och vår beredskap?”

Den postsovjetiska säkerhetspolitiska optimismen har förbytts i en dyster geopolitisk verklighet med inflytandesfärer, upprustning, hot och militära interventioner.

Det gör frågan om Sveriges beredskap – civilt och militärt – alltmer
angelägen. Vad har vi egentligen för redundans och robusthet i vår byggda miljö? Var finns helhetsbilden kring sådant som infrastruktur, planering, regelverk och andra delar som är nödvändiga för vår säkerhet och vår beredskap?

För oss samhällsbyggare är dessa frågor inte bara välkomna: de ligger helt i linje med vår kompetens, vårt allmänna uppdrag och vår vilja att bygga ett bättre samhälle. Och det goda samhället står berett att möta – och så gott det går klara – krisens och krigets krav. Samhällsbyggarna som förening står, som alltid, beredd att bidra. 

Lars Strömgren
vd Samhällsbyggarna