Ny rapport: Finns framtidens stadskärna i backspegeln?

0
1355

Under senare år har vi sett hur landets stadskärnor ömsar skinn. Och utvecklingen fortsätter. I takt med att allt fler köp sker på̊ nätet och att upplevelser blivit viktigare tyder mycket på̊ att stadskärnan kommer att bli mer lik den vi hade förr – med mindre butiker nära kunderna och med stort fokus på̊ service.

Ingen vet exakt hur framtidens stadskärna kommer att se ut, men vi vet att den kommer att vara annorlunda.

– Det vi ser nu är att stadskärnan förändras, vilket är ett resultat av våra nya konsumtionsmönster. Just nu är vi inne i en tid då många stadskärnorna ser över hur de ska kunna erbjuda rätt utbud. Förändring är en naturlig del av stadsutveckling, det är så våra städer har utvecklats genom alla tider, säger Helena Olsson, chef för stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm.

Örat mot marken

För att hjälpa utvecklingen på traven har Fastighetsägarna gett HUI Research i uppdrag att kartlägga den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges 104 stadskärnor. Rapporten visar bland annat att försäljningen av kläder, hem- och fritidsvaror minskar i stadskärnorna, medan dagligvaror ökar. Även restaurang- och hotellnäringen ökar tillsammans med mer upplevelsebaserad konsumtion.

Rapporten pekar mot att stadskärnan i framtiden kommer att återfå den form den hade förr – innan handeln flyttade till stora lokaler, köpcentrum och externa handelsområden. Och innan näthandelns intåg. Då var handeln koncentrerad till mindre butiker nära konsumenten och hade ett stort fokus på̊ service.

Samtidigt innebär förändringarna en hel del utmaningar för aktörer som tillhör de verksamhetskategorier som stadskärnan allt mer lämnar bakom sig.

– Men om vi har örat mot marken och lyssnar in vad konsumenterna i städerna efterfrågar, har stadskärnan goda förutsättningar att spela en viktig roll även i framtiden, säger Helena Olsson

Pia Runfors

 

Photo by Chad Madden on Unsplash