Joanna Messmer: Delad kunskap ger mångdubbel nytta

0
496
Foto:

När denna ledare författas så har vi nyligen genomfört årets upplaga av Samhällsbyggnadsdagarna, evenemanget av branschen för branschen. Under två heldagar fick vi lyssna till spännande föredrag och panelsamtal inom samhällsbyggandets hela spännvidd. Att vi dessutom fick möjlighet att hålla till i vackra lokaler med en anrik historia var pricken över i. Några tyckte kanske att innehållet var för brett, andra att det var för nischat. Vad tycker jag själv? Jo, att det är precis som vår förening och det behöver inte vara något dåligt med det, snarare tvärtom, en möjlighet.  

En av föreningens grundpelare är att hålla hög nivå på medlemmarnas yrkeskunskaper. Det innebär att du behöver fördjupa dig inom områden som du redan har kunskap inom, men också utforska nya områden och ämnen som inte är lika bekanta men som kanske på ett eller annat sätt tangerar, eller snuddar vid, ditt eget område nu eller i framtiden.

Under Samhällsbyggnadsdagarna märktes det ganska snabbt att vi inte alla tycker lika och att nivån på kunskap, erfarenheter och intressen är spridda. Men genom hela programmet blev vi påminda om att det är samverkan mellan samhällsbyggandets olika delar och involvering av alla parter som gör att vi tillsammans kan gå åt rätt riktning, att förändra och förbättra. 

Inte minst märktes detta under panelsamtalet kring trygghet där det uppstod debatt i rummet kring vem som egentligen kan göra vad och med vilken tidshorisont med mera. 

”När vi träffas och diskuterar kring olika frågor och är lyhörda för varandras tankar och kunskaper och lär av varandra, det är så vi alla blir bättre samhällsbyggare”

Min slutsats är att vi alla kan göra något, men att vi framför allt gör det bäst tillsammans och att detta gäller för alla av samhällsbyggnadsbranschens nuvarande och framtida utmaningar. Det gläder mig att vi lyckades pricka in dessa teman som spänner brett över sektorns hela vidd, där du har ditt ansvar oavsett om du jobbar i en kommun eller ett kommunalt bolag, på en myndighet eller i den privata sektorn.

Det är teman som skapar dialog och debatt bland samhällsbyggare, som river upp känslor och tänder gnistor hos människor att vilja engagera sig. Och även om vi hade ett tight schema och små marginaler för förseningar i programmet så blev jag glad av att se hur diskussionerna mellan människorna drogs ut utöver fikapauserna. Det är här framtidens samhällsbyggande skapas, när vi träffas och diskuterar kring olika frågor och är lyhörda för varandras tankar och kunskaper och lär av varandra, det är så vi alla blir bättre samhällsbyggare. 

Föreningens syfte och min roll är att möjliggöra denna typ av utbyten och stärka yrkeskunskapen genom att erbjuda en plattform att träffas och utvecklas kring. Låt oss gemensamt diskutera framåt och verka för ett bättre samhällsbyggande och låt oss träffas och ta i de här frågorna som på ett eller annat sätt berör oss alla. Välkommen till oss för att bli en bättre samhällsbyggare – och på så sätt en del av ett bättre samhällsbyggande.

Så, tack till alla er som bidrar till kunskapsutbyte med spetskompetens, insikter och tankar – fortsätt med det. 

Jag ser fram emot att dyka ner i nästa ämne men också att hålla blicken stadigt framåt över samhällsbyggandets hela bred tillsammans med er.

Joanna Messmer
tillförordnad vd, Samhällsbyggarna