Svensk miljösamordnare prisades i San Francisco

0
620
Pia Öhrling, Sue Clark och Rebecka Nero från Piacon besökte Greenbuild Conference & Expo i San Francisco. Foto: Piacon

Den årliga konferensen och byggmässan Greenbuild Conference and Expo hölls 1–2 november i San Francisco, USA. Fokus låg på ESG, gröna omställningar, reducering av klimatpåverkan, grön betong, elektrifiering och innovativa byggmaterial. Klimataktivisten Jane Fonda uppmanade besökarna att kämpa för klimatet och bojkotta oljeindustrin.

Svenska miljösamordnaren Pia Öhrling, grundare och vd på Piacon, var på plats och tog emot utmärkelsen LEED Fellow 2022.

Hon reste till konferensen tillsammans med kollegorna Sue Clark, hållbarhetskonsult, och Rebecka Nero, miljökonsult, samt Sagita Das från Sweden Green Building Council. 

LEED Fellow 2022 är en prestigefylld utmärkelse som endast ges till personer som har arbetat dedikerat och under lång tid med det globala miljöcertifieringssystemet LEED och Green Buildings. 

– Att ta emot diplomet och träffa de andra LEED Fellows var både hedrande och spännande, men den största behållningen av resan var alla intressanta seminarier, utställare och kontakter. Och inte minst besöket i Redwood skogsreservat i nordvästra Kalifornien där det finns gigantiska träd som är uppemot 2000 år gamla. Dessvärre finns bara fem procent av den tidigare urskogen kvar då majoriteten av träd fälldes i början av 1900-talet – det fick mig att tänka på vår svenska urskog som verkar gå samma öde till mötes, säger Pia Öhrling.  

Greenbuild Conference & Expo är en internationell byggmässa som är inne på sitt tjugonde år, vars syfte är att samla experter, föreläsare och yrkeskunniga inom bygg- och fastighetsbranschen för att skapa grönare byggnader, hållbarare lösningar och bättre arbetsplatser. I år var det bland annat fokus på WUI – Wildlife Urban Interface – ett uttryck som beskriver hur den mänskliga utvecklingen alltmer inkräktar på gränssnittet mellan skog och städer. Det har fått konsekvenser för ekologin och människor som bor i WUI-områden löper större risk att drabbas av katastrofala bränder.

– I USA kommer sextio procent av alla nya hus byggas inom “The WUI” och det kommer kräva nya byggregler för att man ska kunna förebygga och motverka bränder. Bland annat hur tätt man får bygga och hur man ska bygga mer motståndskraftiga hus samt upprätta brandhinder. Skogsbränderna har ökat de senaste åren och trenden visar att det bara kommer att fortsätta, säger Sue Clark, miljösamordnare på Piacon. 

Besök i skogsreservatet Redwood i nordvästra Kalifornien. Här växer sekvojaträd som är över 2000 år gamla. Foto: Piacon.

Ett annat diskussionsämne handlade om utbredningen av elektrifiering och laddsystem – hur man kan fasa ut fossila bränslen och reducera det totala klimatavtrycket.

– Det finns gott om naturgas i USA och Kanada så för att ställa om mot mer elektrifiering krävs en hel del. Jag deltog på flera seminarier som handlade om hur Nordamerika kan gå från fossil uppvärmning till att att värma upp industrier och individuella hus med el – och hur mycket pengar man kan spara. Jag tycker att det ska bli intressant framöver att jämföra liknande diskussioner i Sverige då vi vanligtvis värmer lokaler med fjärrvärme, säger Sue Clark. 

Ett genomgående tema på mässan var miljövänliga byggmaterial som reducerar klimatavtrycket, som bland annat grön betong och industrihampa. 

– Jag hade kunskap om grön betong sedan tidigare, men industrihampans egenskaper var något nytt. Jag fick lära mig att man både kan använda det som isoleringsmaterial och göra hampbetong”, säger Pia Öhrling. 

Rebecka Nero upplevde att det var mycket diskussioner om betong, men noll fokus på fuktfrågor. 

– I Sverige jobbar vi aktivt med fuktfrågan, men kanske är det så att vi i vissa fall fokuserar för mycket på det området – det tåls att reflektera över.

”Jag trodde att Jane Fonda skulle prata om träning och hälsa och jag hade inga förväntningar, men det visade sig att hon höll världens brandtal och jag blev väldigt inspirerad”

På plats fanns flertalet utställare som arbetade med återvinning av regnvatten, gråvatten (handfat, köksavlopp och duschar) och svartvatten (avlopp) i byggnader. 

– I Sverige har vi inte varit lika fokuserade på det här området då vi inte har lidit brist på vatten, men jag tror att det kommer bli ett naturligt inslag på sikt. Sergelhuset i Stockholm och Celsius i Uppsala som ägs av Vasakronan, är de första större kommersiella byggnaderna i Sverige som samlar in återvunnet regnvatten och använder det som spolvatten i toaletterna. 

Öhrling var också var miljösamordnare för de certifieringarna. Båda byggnaderna vann “Årets LEED Byggnad/Projekt” på SGBC Awards 2020 och 2022”. 

Pia Öhrling och Sue Clark från Piacon tillsammans med Sagita Das från Sweden Green Building Council. Foto: Piacon

Utöver att mässan betonade vikten av att hela industrin måste reducera sin klimatpåverkan för att uppnå de globala målen, så pratades det mycket om ESG – Environmental, Social and Governance. På svenska står det för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning och handlar om hur företagens affärsmodeller bidrar till en hållbar utveckling. 

– Ett jättestort buzzword på konferensen var Equity (jämställdhet, likvärdighet) och  man pratade om ”embodied racism” (istället för embodied carbon) i byggmaterial och processer – alltifrån hur material framställs från gruvan eller skogen och sedan genom hela produktkedjan till byggplatsen”, säger Sue Clark. 

Det sociala ansvaret lyftes även fram i utformningen av lokaler. 

– Det var flera spännande föreläsningar där en handlade om hur man kunde skapa inkluderande lokaler för alla människor, oavsett extrovert eller introvert personlighet och olika neuropsykiatriska funktionsvariationer, säger Pia Öhrling.  

Jane Fonda var en av nyckeltalarna på Greenbuild Conference and Expo– vilket också visade sig vara den största behållningen.

– Jag trodde att Jane Fonda skulle prata om träning och hälsa och jag hade inga förväntningar, men det visade sig att hon höll världens brandtal och jag blev väldigt inspirerad. Hon demonstrerar för klimatets räkning och har skapat en organisation som heter Climate PAC där hon stödjer unga miljömedvetna politiker samtidigt som hon arbetar med att avslöja kandidater som tar emot pengar från oljeindustrin.

Även Sue Clarke var imponerad av Jane Fondas engagemang och hur hon uppmanade alla att fortsätta kämpa för miljön och vara aktiva i kampen mot politiker och företagsledare som tar emot pengar från fossilbranschen. 

– Om en 85-åring som Jane Fonda har mod och energi i kampen mot klimatförändringar så har vi ingen ursäkt att känna oss maktlösa och deprimerade– vi kan alla göra mer för att åstadkomma förändring.

Eva Sandqvist
Pressansvarig Piacon