Majoriteten positiva till hyresrätter med enklare standard

0
1373

Bostadsbristen runt om i landet är ständigt på agendan i samhällsdebatten. En av många frågor som diskuteras är de långa bostadsköerna. Inte minst i landets storstäder. Men hur förkortas köerna på bästa sätt? Skanskas senaste undersökning visar att majoriteten tror att lösningen ligger i att bygga fler billiga hyresrätter med enklare standard.

Bara i Stockholm stod rekordmånga 636 000 människor i bostadskö tidigare i år. Även i Göteborg och Malmö är kötiderna flera år långa. I Skanskas senaste undersökning som är genomförd av Kantar Sifo har respondenterna fått svara på hur de bäst tror att köerna förkortas. Listan toppas av att bygga fler billiga hyresrätter med enklare standard. Det svarar 57 procent. Men även förslag som att bygga fler hyresrätter i allmänhet, bygga fler standardiserade fastigheter för hyresrätter samt subventionera byggandet av fler hyresrätter är populära.

Resultatet av undersökningen visar också att många är positiva till att bo i hyresrätt. Två av tre skulle kunna tänka sig boendeformen. Framför allt är det unga i åldersgruppen 16 till 29 år som är mest positiva. Hela 77 procent svarar nämligen detta. Motsvarande siffra bland de som är 60 till 74 år är 61 procent.

– Bostadsköerna är minst sagt långa i många städer runt om i landet. Samtidigt visar vår undersökning att många kan tänka sig att bo i hyresrätt, inte minst unga vuxna. På Skanska tycker vi att det är viktigt att bygga hem, vare sig det gäller hyresrätter eller bostadsrätter, som gör det möjligt för alla att få en egen bostad. Genom att lätta på vissa byggregler skulle det vara möjligt att bygga bostäder anpassade för unga. På sikt skulle det kunna innebära att bostadsköerna förkortas, säger Magnus Lambertsson, försäljnings- och marknadschef på Skanska Nya Hem.

Drömmen om villa stoppar vilja till hyresrätt

Trots att många är positivt inställda till att bo i hyresrätt svarar 29 procent att de inte kan tänka sig det. Den främsta anledningen är att de vill bo i radhus eller villa, det uppger drygt sex av tio. Många vill också kunna investera sina pengar genom att äga sin bostad. Men även faktorer som för höga hyror och bristen på renoveringsmöjligheter gör att många väljer bort hyresrätter.

 

Topplista: Så här förkortas bostadsköerna

  1. Bygga fler billiga hyresrätter med enklare standard
  2. Bygga fler hyresrätter
  3. Bygga fler standardiserade fastigheter för hyresrätter
  4. Subventionera byggandet av fler hyresrätter
  5. Förenkla processerna för bygglov

 

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Skanska i juni 2019. Undersökningen är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2501 personer i åldrarna 16–74 deltagit i undersökningen.

 

Hur tror du att man bäst förkortar hyresrättsköerna? (Flerval)

Totalt 16–29 år 30–39 år 40–49 år 50–59 år 60–74 år
Bygga fler billiga hyresrätter med enklare standard 57 % 50 % 56 % 55 % 57 % 65 %
Bygga fler hyresrätter 45 % 45 % 53 % 46 % 44 % 40 %
Bygga fler standardiserade fastigheter för hyresrätter (förhandsbyggda fastigheter som förkortar byggtiden) 24 % 18 % 26 % 23 % 27 % 27 %
Subventionera byggandet av fler hyresrätter 25 % 19 % 25 % 29 % 26 % 29 %
Förenkla processerna för bygglov 20 % 20 % 23 % 19 % 17 % 22 %
Inför bostadsköer för samtliga hyresvärdar 15 % 11 % 14 % 17 % 15 % 17 %
Införa marknadshyror 11 % 10 % 12 % 10 % 11 % 11 %
Annat, vad? 4 % 6 % 6 % 5 % 4 % 2 %
Tveksam, vet ej 8 % 13 % 4 % 7 % 8 % 5 %

 

Skulle du kunna tänka dig att bo i hyresrätt?

Totalt 16–29 år 30–39 år 40–49 år 50–59 år 60–74 år
Ja, absolut 40 % 53 % 39 % 35 % 38 % 32 %
Ja, kanske 26 % 24 % 24 % 26 % 27 % 29 %
Nej 29 % 20 % 34 % 36 % 29 % 30 %
Tveksam, vet ej 5 % 2 % 2 % 3 % 6 % 9 %

 

Om nej, varför kan du inte tänka dig att bo i hyresrätt? (Flerval)

Totalt 16–29 år 30–39 år 40–49 år 50–59 år 60–74 år
Jag vill bo i en villa eller radhus 63 % 66 % 66 % 69 % 65 % 53 %
Jag vill kunna investera mina pengar genom att äga min bostad 53 % 59 % 63 % 58 % 49 % 40 %
Hyrorna är för höga 41 % 48 % 42 % 33 % 41 % 45 %
Jag kan inte renovera i den mån jag hade velat i en hyresrätt 33 % 42 % 47 % 42 % 20 % 19 %
Standarden i en hyresrätt är lägre än vad jag vill ha i min bostad 23 % 29 % 36 % 26 % 12 % 15 %
Jag vill bo i en bostadsrätt 19 % 21 % 18 % 15 % 16 % 24 %
Det känns otryggt att bo i en hyresrätt 11 % 21 % 11 % 6 % 5 % 14 %
Det är för långa kötider 9 % 16 % 12 % 8 % 4 % 4 %
Annat, vad? 5 % 5 % 4 % 5 % 8 % 4 %
Tveksam, vet ej 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 %

 

Photo by Andres Jasso on Unsplash