Klimatkompensation eller klimatneutralt – håller dessa värdeord vad de lovar

0
1478

Barnens kojor är klimatneutrala. Fotograf: Johnny Kellner

Klimatneutral är numer relativt etablerat men kan vara ett vilseledande begrepp. Ett bolags klimatpåverkan kan till viss del kompenseras men aldrig vara neutralt. Klimatneutral skulle innebära att ingen påverkan på klimatet orsakas. Strikt tolkat betyder det att ett företags eller organisations verksamhet inte skulle ha någon nettoeffekt alls på klimatet.

All byggverksamhet orsakar alltid utsläpp av växthusgaser. Idén med att ett bolag som vill vara klimatneutrala är att de vill minska sina utsläpp och kompensera resten är lovvärt. Problemet med klimatneutraloch klimatkompensation är att det felaktigt kan uppfattas som en lösning på klimatproblemet. Det är endast när våra barn bygger kojor som det kan betraktas att vara klimatneutralt.Det enda sättet att vara helt säker på att undvika klimatutsläpp är att inteäta hamburgare, inteta flyget, bilen eller att inte bygga nya hus och anläggningar e t c.

Trädplanteringar

Trädplantering används ofta som gåvor till föreläsarna vid seminarier, men är något som kan ifrågasättas. Även om det är klart att avskogning är en viktig orsak till klimatförändringen är lagringen vid trädplantering bara tillfällig. Det finns risk att skogen kan brinna eller skövlas vilket bland annat pågår i Brasiliens regnskogar. Det finns även en risk att skogsplantager för lokalbefolkningen medför negativa konsekvenser i form av förlust av jordbruksmark och påverkan på vattenförsörjningen. Trädplantering är ofta en positiv åtgärd i sig, men kan inte anses vara en kompensationsåtgärd. Träd är inte en permanent kolsänka. En annan aspekt är att kompensationer måste vara additionella.Det viktigaste skälet är att trädplantering inte bidrar till att lösa den viktigaste orsaken till klimatförändringen det vill säga användningen av fossila bränslen.

Det riktas ibland kritik mot hela begreppet klimatkompensation

Många kompensationsprojekt är organiserade av FN och följer standardiserade mät- och verifieringsmetoder. De klimatvinster som projekten ger omvandlades till kolkrediter som kan handlas på en marknad. Att kompensera minskar inte de totala utsläppen vilket är nödvändigt för att förhindra effekter av klimatförändringen. Det är med andra ord inte lösningen på klimatproblemet. Istället innebär kompenseringen i bästa fall att enskilda punktutsläpp inte ökar ytterligare vilket i sig är positivt.Att klimatkompensera kan i vissa lägen riskeras att liknas vid att ”köpa sig fri” för att fortsätta med samma beteende som förut. Klimatkompensera bygger hela tiden på en relation mellan utsläppare och ett projekt, oftast i en annan del av världen som reducerar utsläpp i relation till ett slags ”business as usual”-scenario. Bolaget betalar för att någon annan gör jobbet!

Klimatfrågan handlar i grunden om långsiktigt förnybara energisystem och ett minskat beroende av ett fåtal ”producerande” stater.

 

Johnny Kellner, klimatstrateg

 

Tidigare publicerad i Byggvärlden