Så säkerställs cybersäkerhet i en tid av mer flexibelt arbete

0
1398

Det är ingen hemlighet att digital utveckling är överallt. Datadrivna innovationer och teknologiska framsteg som AI och blockchain blir allt viktigare för flera marknader och industrier. Data är nu motorn som driver företagen framåt. Trots detta saknar många företag och arbetstagare kunskap om hur data inom organisationen ska skyddas på bästa sätt mot olika hot, framförallt i en tid där flexibel arbetskultur blir allt vanligare och team arbetar tillsammans från världens olika hörn.

Enligt Ernst and Youngs årliga undersökning Global Security Survey (GISS) anser 92 procent bland 1400 av världens största globala verksamheter att den egna cybersäkerheten inte möter organisationens behov. Samtidigt uppger 68 procent av de nordiska företagen att de någon gång utsatts för en större cyberattack.

Den globala trenden med flexibla arbetskulturer har pekats ut som ett av de stora hoten mot cybersäkerheten – framförallt eftersom det av många chefer och ledare anses öka risken för att anställda och tredjepartsaktörer omedvetet sprider känsliga data och information. Det upplevs enklare att hålla koll på datasäkerheten när alla arbetar under samma tak, men vad händer då när alltfler arbetar, eller vill arbeta, på distans? Nu finns en lösning för att höja datasäkerheten, så att fler företag kan erbjuda sina anställda en flexibel arbetskultur.

Enligt IWG:s Global WorkSpace Survey 2019 arbetar i dagsläget 50 procent av anställda på globala företag från en annan plats än huvudkontoret under minst hälften av arbetsveckan. Fördelarna med en flexibel arbetskultur är många, däribland potentialen att öka anställdas produktivitet och kreativitet men också möjligheten att locka talanger till sitt företag. I praktiken behöver inte det flexibla arbetssättet leda till att fler obehöriga får åtkomst till företagsdata, från till exempel en fjärrserver – utan med en välutvecklad cybersäkerhet från början kan riskerna minimeras avsevärt.

Så hur kan företag känna sig säkra på att de har rätt metoder för att hantera cybersäkerhetsrisker i en tid då flexibelt arbete med globala team blir allt vanligare?

Acronis, en global ledare inom cybersäkerhet ger sina fem bästa tips på hur företag kan höja sin säkerhet:

1. Etablera en anti-phising strategi – Lär anställda att identifiera phising-e-postadresser och webbplatser.

2. Inför tvåfaktorsautentisering – Med en tvåfaktorsautentisering minskar risken för ”normala” attacker som lyckas med 99 procent.

3. Inför automatisk uppdatering av system – Mindre komplicerat och mer kostnadseffektivt för företag att underhålla dem ordentligt.

4. Implementera ransomware-skydd och antivirussystem – Se till att säkerhetskopiera all data, backup är det bästa sättet att undvika problem.

5. Gör offentliga webbplatser statiska – Funkar minst lika bra som komplexa innehållshanteringssystem och är mycket säkrare.

Företags metoder för cybersäkerhet behöver anpassas till dagens flexibla arbetsmönster, inte minst därför efterfrågan på flexibelt arbete ständigt ökar. I takt med att cyberhoten snabbt trappas upp så visar även globala siffror att företag vill göra större satsningar inom detta område. Detta enligt ICS, en global organisation med fokus på IT-säkerhetsutbildning.

Nyckeln ligger i att hitta ett samspel mellan människor, processer och teknik. Med en betrodd partner kan eventuella komplikationer hanteras och företagen kan hålla jämna steg med växande krav i dagens cybersäkerhetslandskap. Genom att tillsätta IT-experter som förstår riskerna kan företag känna sig säkra på att värdefulla data hålls bakom stängda dörrar, oberoende av vilken plats en anställd arbetar ifrån.

Patrik Ölvebäck, Country Manager för IWG Sverige.

Photo by Tianyi Ma on Unsplash