Ny rapport visar att medieinnehållet domineras fortsatt av män

0
1122

Kvinnor och män är långt ifrån jämställt representerade i svenska nyhetsmedier. Det är tydligt när Rättvisaren 2019 nu lanseras. Rapporten visar nämligen på fortsatt stora skevheter gällande hur kvinnor och män får synas i media gentemot den faktiska befolkningen. Detta oavsett deras ålder, yrke eller funktion. Allra tydligast underrepresentation finns i gruppen kvinnor över 50 år, vars närvaro drastiskt minskar i medierna.

För femte året i rad släpps Rättvisaren, rapporten som tar tempen på den svenska mediebilden och hur jämställd den är. Rättvisaren 2019 ges ut av Mediekompaniet och det är Kantar Sifo som genomfört undersökningen där 3000 artiklar i såväl lokal- som riksmedier analyserats.

Rättvisaren 2019 visar att det finns fortsatta skevheter i representation i svenska medier. Män tar större plats än kvinnor, trots att befolkningen till lika stora delar består av män som kvinnor. Kvinnor får i det stora hela inte synas i lika stor utsträckning som män – oavsett ålder, yrke eller funktion.

Underrepresentationen är tydligast för gruppen kvinnor över 50 år, som med den ökande åldern i dalande utsträckning närvarar i media.

– Vi är otroligt stolta att få ha tagit över stafettpinnen när det kommer till att presentera Rättvisaren.

De främsta frågorna som vi ställer oss efter att fått se resultatet är; Hur ska media rapportera om samhället? Ska de spegla befolkningen eller samhällsmönstren? Och om mediernas roll är att spegla samhällets mönster – bidrar de då till att reproducera och förstärka skevheter i samhället? Det är frågor som vi vill lyfta och skapa diskussion kring, säger Ricki Rebecka Petrini, Marknads- och kommunikationschef på Mediekompaniet.

Under analysperioden var det nästan lika många manliga som kvinnliga ministrar i regeringen. Trots detta står kvinnor endast för 34 procent av förekomsterna i det politiska spelet, där artiklar om opinionsundersökningar, regeringsbildningen och partiledarbyten analyserats. Det är endast inom de ämnen där kvinnor utgör en överväldigande majoritet bland de yrkesverksamma såsom skola/utbildning och vård/omsorg som kvinnor tar större plats1.

– Vi har jämfört utrymmet kvinnor och män får i medierapporteringen med hur könsfördelningen ser

ut inom vissa branscher och på ledande positioner. Ibland kan snedfördelningen i medierna förklaras

genom de skevheter som finns i samhället – men det här gäller inte alltid. Inom de flesta områden får

kvinnor inte det utrymme i medierna som de faktiskt har i samhället eller i befolkningen, säger Ricki

Rebecka Petrini, Marknads- och kommunikationschef på Mediekompaniet.

Läs hela Rättvisaren 2019 här.