Ny bok: Infrastrukturguiden av Magnus Brile

0
750

Infrastrukturguiden – handbok i projektledning beskriver hur och varför infrastrukturprojekt startas, och redogör för den generiska process som de flesta projekt går igenom. För att kunna bedriva ett projekt effektivt så krävs det å ena sidan ett gott arbetsklimat och å andra sidan ett fastställt arbetssätt – en metod att följa. Projektmodeller, metodik, lagstiftning, krav, önskemål och inte minst människor, möts i det framväxande projektet som resulterar i ny eller ombyggd infrastruktur.

Magnus Brile kommer att tala på #sbdagarna2019
Läs mer om Magnus Briles medverkan på Samhällsbyggnadsdagarna här!