Ny skrift om peaktider i kollektivtrafiken

0
657

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en ny skrift om peaktider i kollektivtrafiken.

Skriften handlar om hur peaktider i kollektivtrafiken kan hanteras. I skriften belyses två principiellt olika angreppssätt att minska peakutmaningen. Det ena sättet handlar om insatser som bidrar till att jämna ut reseefterfrågan över dygnet. Det andra sättet fokuserar på olika sätt att minska effekterna av peaken.

Tanken är att de idéer och exempel som beskrivs ska kunna ligga till grund för diskussioner i till exempel regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner, samt inspirera till att testa nya innovativa lösningar.

Skriften kan beställas på https://webbutik.skl.se