Allt fler positiva till andrahandsuthyrning

0
620

Det är hög tid att planera sommaren och för många svenskar ger möjligheten att hyra ut sitt boende under semestern ett efterlängtat tillskott till ekonomin. Men hur ser egentligen regleringen av andrahandsuthyrning ut? Om bostadsrättsägare själva får välja skulle majoriteten tillåta uthyrning. Det visar Sveriges Bostadsrättsrapport som är framtagen av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Fler än var tredje svensk bostadsrättsägare anser att det alltid är okej med andrahandsuthyrning, oavsett tidsspann. Det framgår i Sveriges Bostadsrättsrapport. Denna siffra har ökat sedan ifjol, då endast 28 procent svarade detsamma. Även om allt fler idag är positiva till andrahandsuthyrning är det färre som skulle vilja godkänna korttidsuthyrning på mindre än sex månader. Idag anser 26 procent att det är acceptabelt, jämfört med Bostadsrättsrapporten 2018, då 32 procent uppgav samma svar.

Många bostadsrättsföreningar har dock strikta regler kring andrahandsuthyrning och kräver styrelsens tillstånd.

– Det har blivit enklare att få tillstånd till andrahandsuthyrning sedan kravet på skäl för andrahandsuthyrning lättades. Dock måste skälen fortfarande ha en viss tyngd. Att köpa en lägenhet i syfte att hyra ut den är inte en godtagbar anledning. Varje andrahandsuthyrning ska tidsbegränsas och ta sikte på en viss bestämd hyresgäst. Det är viktigt att föreningen agerar tidigt vid kännedom om en olovlig andrahandsupplåtelse, annars kan föreningen förlora möjligheten till påföljder, säger Stefan Lindberg, Affärsområdeschef teknisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Andrahandsuthyrning – ett litet problem bland grannar
Även om debatten kring andrahandsuthyrning har lyft flera skräckexempel så upplever knappt var tionde bostadsrättsägare att deras förening har problem med medlemmar som bryter mot ordningsreglerna kring frågan. Denna siffra ökar dock bland styrelsemedlemmar, där 15 procent uppger samma sak. Istället är det felsortering i soprummet som är det problem flest föreningar tampas med, det uppger hela 34 procent. Städ och stök toppar generellt listan, efter sopsortering följer nämligen nedskräpning i gemensamma utrymmen och problem med deltagande vid städdagar.

Så tycker svenskarna om andrahandsuthyrning 2018 2019
Det är okej vid långtidsuthyrning (längre än 6 månader) 23 % 26 %
Det är okej vid korttidsuthyrning (kortare än 6 månader) 32 % 26 %
Det är alltid okej 28 % 35 %
Det är aldrig okej 9 % 5 %

 

För ytterligare information kontakta:
Stefan Lindberg, Affärsområdeschef juridik på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Telefon: 076-534 06 21
E-post: stefan.lindberg@sbc.se

Om Sveriges Bostadsrättsrapport 2019
Sveriges Bostadsrättsrapport 2019 baseras på en statistiskt säkerställd undersökning genomförd av Ipsos NORM på uppdrag av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. I undersökningen har drygt 1 000 bostadsrättsägare i åldrarna mellan 18 och 65 år gett sin syn på svenska bostadsrättsföreningar utifrån ett ekonomiskt, juridiskt samt hållbarhets- och framtidsperspektiv. Undersökningen genomfördes under januari 2019 i form av en webbenkät.

Foto: Justin Schüler on Unsplash