Segerberggruppen rekryterar Hållbarhetschef och HR-chef

0
1560

Med två nya chefsrekryteringar inom hållbarhet och HR gör Segerberggruppen en satsning inom koncernens hållbarhetsarbete. Båda nytillskotten kommer att ta aktiv del i det operativa arbetet i koncernens bolag och i den strategiska utvecklingen av Segerberggruppen.

I rollen som Hållbarhetschef har koncernen rekryterat Johanna Jansson som tillträder den 8 juli. I februari i år rekryterades Anders Gagnerud i rollen som HR-chef.

– Hållbarhetsfrågorna står i centrum av hela samhällsbygget, och naturligtvis även av Segerberggruppens strategiska verksamhet. Våra medarbetare är den viktigaste resursen vi har för att driva verksamheten i rätt riktning. Vi ser därför rekryteringarna av dessa nyckelpositioner som ett stort steg i utvecklingen av vår hållbarhetsstrategi och i alla våra samarbeten. Därför är vi glada över att hälsa Johanna och Anders välkomna till Segerberggruppen som viktiga medarbetare i den fortsatta utvecklingen av koncernens framtidsbygge, säger Tomas Segerberg, koncernchef.

Johanna Jansson kommer närmast från BTH Bygg där hon var KMA-chef med ansvar för bolagets hållbarhetsarbete och hon har tidigare arbetat på Skanska. Johanna är även ordförande i BF9K- utskottet, Stockholms Byggmästareförenings KMA-certifieringssystem. Johanna är född och uppvuxen i Sundsvall och har även nära band till Italien där hon bott och studerat under flera år.

– Att tillsammans med bolagen inom Segerberggruppen få vara med och utveckla arbetet med hållbarhet inom koncernen, ser jag som en spännande utmaning! Det är ett viktigt uppdrag, där jag ser en avgörande uppgift i att visa på möjligheterna istället för hinder, något som kräver dialog och samverkan. Att man inom koncernen tagit det här steget, ser jag både som ett ställningstagande och ett ansvarstagande. Jag ser med stor nyfikenhet fram emot att lära känna bolagen inom Segerberggruppen, deras unika möjligheter, utmaningar och inte minst alla medarbetare, säger Johanna Jansson.

Anders Gagnerud lämnade närmast tjänsten som HR-strateg i Huddinge kommun. Han har tidigare arbetat som chef inom Försäkringskassan och som personalstrateg på Tyresö Kommun. Ursprungligen är Anders från Dalarna, men har bott i Stockholmsområdet de senaste 18 åren.

– Det känns roligt och inspirerande att få arbeta tillsammans med Segerberggruppen för att skapa trygga rum både för bolagens kunder och samarbetspartners såväl som för alla medarbetare inom de olika bolagen. Segerberggruppen har en stark historia av att arbeta långsiktigt och hållbart och det känns hedrande att få bli en del av företaget, säger Anders Gagnerud, HR-chef, Segerberggruppen.

Mer information:

Tomas Segerberg, Koncernchef, 0708-39 88 56
Johanna Jansson, Hållbarhetschef, 08-39 88 55
Anders Gagnerud, HR-chef, 0708-39 88 99