Ny hemsida stöttar cirkulär upphandling

0
736

Cirkulär upphandling är ett viktigt verktyg för att styra samhället mot en mer hållbar konsumtion och produktion. Men det behövs mer kunskap och praktisk vägledning på området. För att stötta företag och upphandlande instanser har IVL Svenska Miljöinstitutet lanserat en webbplattform för cirkulär upphandling, upphandling.ivl.se.

– Cirkulär upphandling är en förhållandevis ny företeelse och det saknas generella riktlinjer och metoder för hur vi ska få material av olika slag att cirkulera i samhället. Vi märker av en ökad efterfrågan på vägledning och exempel på hur cirkulär upphandling kan tillämpas i praktiken och därför är det viktigt att vi tar vara på de goda erfarenheter som finns och dokumentera dem, säger Sven-Olof Ryding, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Photo by Markus Spiske on Unsplash