Rapport: Sverige kan lära av andra om elsparkcyklar

0
1229

Fenomenet med delade transporttjänster som elsparkcyklar och cyklar har snabbt exploderat i flertalet svenska städer – på gott och ont. Nedskräpning, bristande säkerhet och otillräcklig integrering med övrig kollektivtrafik är några av utmaningarna.

Samma typ av utmaningar finns också i andra länder, men de har hittat lösningar som Sverige kan dra lärdom av. Det visar en rapport från WSP där de har studerat hur sju olika städer förhåller sig till den nya mikromobiliteten: San Francisco, Toronto,, London, Stockholm, Auckland, Singapore och Dubai. Rapporten visat att datadelning, maxtak och striktare reglering lett till bättre förutsättningar. Städer som haft regleringar på plats innan operatörerna släpps på har haft det bästa utfallet.

Photo by Jonas Jacobsson on Unsplash