Ny slutrapport från IVA: Så når Sverige klimatmålen

0
1658

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) lanserar nu slutrapporten i serien Vägval för klimatet. Modiga politiker, företag i framkant och medborgare som accepterar förändring. Det är förutsättningar för att nå klimatmålen när teknikskiften inom infrastruktur, energisystem, industrier och fastigheter måste ske.

– Vi måste se på elen som helhet och sluta bråka om olika energislag. Ska vi lyckas nå klimatmålen är det långsiktiga strategier och överenskommelser som gäller, inte minst för att skapa trygghet för stora investeringar, säger Karin Byman, energiexpert på IVA.

Projektets sju rekommenderade strategier för att uppnå klimatmålen är:

  • En politisk helhetssyn krävs för att höja tempot i klimatarbetet
  • Internationellt samarbete krävs för att nå klimatmålen
  • Effektivisera systemen och slut kretsloppen
  • Fördela och minska den ekonomiska risken så att nödvändiga teknikskiften kan göras
  • Säkerställ ökad tillgång till el och ett leveranssäkert elsystem
  • Nyttiggör Sveriges naturtillgångar i klimatomställningen
  • Bind och lagra kol

Så når Sverige klimatmålen är den sammanfattande syntesrapporten av totalt fem delrapporter som publicerats inom ramen för IVAs projekt Vägval för klimatet. IVA vill bidra med ett helhetsperspektiv för att det ska bli lättare för beslutsfattare att väga alternativ mot varandra.

Syftet med IVAs projekt Vägval för klimatet är att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det stärker svensk konkurrenskraft. Arbetet drivs genom fem delprojekt som belyser hur klimatmålen nås inom:

• Industri
• Transport
• Samhälle
• Energi
• Jordbruk

Till rapporten!


För mer information
, kontakta:
Helena Mehra
Pressansvarig
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Telefon: 072-070 89 02
E-postadress: helena.mehra@iva.se