Klimatsmart att arbeta flexibelt enligt ny studie

0
667

 I takt med de stora klimatförändringarna ökar även svenskarnas medvetenhet och klimatengagemang. Kraven på företagen växer och allt fler arbetsgivare letar efter nya sätt att bli mer klimatsmarta. Enligt en ny studie är det flexibla arbetet och möjligheten för anställda att arbeta närmre sitt hem till fördel för klimatet. Det visar en ny global undersökning från Regus. 

Trenden med flexibelt arbete ökar stabilt världen över, allt fler vill arbeta på egna villkor och på ett bekvämt sätt. Parallellt ökar det globala engagemanget i miljöfrågor, dels vad samhället kan göra, dels på en individnivå. WWF listar bland annat att jobba hemma några dagar i veckan som ett enkelt sätt för individen att spara energi och minska koldioxidutsläppen. 

Enligt Regus studie innebär mer arbete hemma och genom andra flexibla kontorslösningar minskade pendlingssträckor och därmed mindre utsläpp från transporter. Kortare pendlingstid resulterar i avsevärt minskad fossil bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och andra föroreningar. Oavsett om man färdas med bil eller med kollektivtrafik. 

– För oss är det flexibla arbetet en frihetsfråga och även en global trend. Den flexibla arbetsgenerationen präglas ju av digitalisering och ny teknik som uppmuntrar den här typen av arbete i allt större utsträckning. Nu kan vi dessutom bekräfta att det är väldigt klimatsmart, vilket förstås är roligt! säger Patrik Ölvebäck, country manager på Regus. 

Det ökade antalet flexibla kontorscenter utanför storstäderna som bidrar till kortare pendlingstider kan göra stor skillnad. Undersökningen har genomförts i 19 länder där flexibla kontorscenter finns tillgängliga 

utanför storstäderna, i mindre städer och i förorter. Genom att ge anställda möjligheten att arbeta närmre hemmet så sparar varje person i genomsnitt 7,5 timme per år. Det motsvarar 118 ton minskat koldioxidutsläpp per center, per år. 

I Sverige finns Regus kontorslösningar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Solna. Regus globala vision är att erbjuda flexibla arbetsplatser runt varje hörn, därtill ännu mer i förorter och i mindre städer. Bland annat så öppnade Regus nyligen två nya center i Malmö och har därmed tredubblat sitt erbjudande av kontorsplatser i staden. 

Om studien 

Undersökningen har genomförts av Development Economics på uppdrag av Regus och omfattar 19 länder. Resultaten representerar därför inte alla ekonomier eller den globala ekonomin som helhet. Studien inkluderar Australien, Österrike, Belgien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Nederländerna, Nya Zeeland, Filippinerna, Sydafrika, Spanien, Schweiz, Storbritannien och USA. Länderna valdes utifrån storlek och diversitet i sina ekonomier för att generera en god förståelse för hur tillväxten av flexibla arbetsytor kan påverka ekonomier och samhällen globalt. Studien fokuserade också på länder som har tydliga förortsområden. 

För att beräkna koldioxidutsläppen, använde Regus årliga reseundersökningar eller folkräkningsdata för att uppskatta den modala uppdelningen för pendlingsresor med bil, buss, tåg, promenad etc. Regus använde dessa datakällor för att uppskatta den genomsnittliga reslängden. Därefter gjordes en uppskattning för hur en typisk “lokal” pendling skulle se ut kontra den utökade pendlingen till en stad eller större stadskärna, både vad gäller reslängd och modalt avfall. Sedan användes publicerade data om genomsnittlig kolproduktion per km för varje läge för att beräkna koldioxidbesparingen. 

Resultaten från Regus undersökning är indelade i de ekonomiska, personliga och miljömässiga fördelarna med flexibel arbetsmetod, bland annat för att identifiera miljöfördelarna med flexibla arbetslösningar i mindre städer och förortsområden mellan 2019 och 2029. Syftet med undersökningen är att kvantifiera de ekonomiska, miljömässiga och individuella fördelarna som detta erbjuder och dess påverkan på lokalsamhällen. 

För mer information besök:
www.regus.se