Joanna Messmer: Många vägar till livslångt lärande

0
890
Foto:

För att utvecklas i och utanför jobbet är det många av oss som sätter upp mål och löften. Ibland funkar det bra, ibland mindre bra, att uppnå dessa mål eller kanske måsten. Som det ofta blir när det gäller måsten, är de inte lika kul och man ger upp.

För många har säkert måsten blivit förknippade med något negativt, men det kanske inte måste vara så?

Som verksamma inom samhällsbyggnadsbranschen har vi många måsten som vi ställs inför dagligen i våra yrkesroller. Det går inte att generalisera dessa. Men det finns några måsten som jag vill hävda gäller oss alla oavsett vilken roll vi har inom samhällsbyggnadsprocessen.

Måstet att vi alla strävar efter att bygga och förvalta ett samhälle som är långsiktigt hållbart både ur miljöperspektivet samt ur det sociala perspektivet. Med andra ord: att vi bygger integrerade samhällen med starkt miljöfokus.

För att kunna uppnå detta viktiga måstet behövs bland annat innovationer och nya smarta hjälpmedel, modernare och klimatvänligare material eller andra fiffiga påhitt. Men för att kunna använda oss av dessa och utveckla samhället framåt i rätt riktning så behöver vi alltid aktivt sträva efter att bli bättre. Att kontinuerligt under hela yrkeslivet ständigt uppdatera oss, utbyta kunskap och vidareutbilda oss.

Jag talar om livslångt lärande.

Det är viktigt för en individs konkurrenskraft och anställningsbarhet, men stärker också social integration, aktivt medborgarskap och personlig utveckling.

”detta ska vara vårt stora gemensamma måste, så att vi kan säkerställa att vi kan bygga och förvalta ett långsiktigt hållbart samhälle ur alla perspektiv.”

I de sammanhang jag stöter på termen livslångt lärande har det ofta pratats om att vidareutbilda sig genom kurser, till exempel att man återvänder till sin högskola eller universitet för att fräscha upp sin kunskap och vidareutbilda sig eller att göra det vid något annat lärosäte eller genom annan ordnad kursverksamhet.

Men vi utvecklas och stärks i vår kunskap även genom att engagera oss i olika sammanhang, kanske i ett ideellt eller politiskt uppdrag, styrelsearbete, i ett innovationsprojekt eller annat samarbete. Här delas det inte ut några högskolepoäng eller certifikat efter avslutad kurs, men resultatet blir ändå detsamma – att man har utvecklats och lärt sig något nytt.

Oavsett om man väljer att vidareutbilda sig genom kurser, seminarier eller socialt engagemang eller kanske en kombination av dessa tre så vill jag uppmana till att detta ska vara vårt stora gemensamma måste, så att vi kan säkerställa att vi kan bygga och förvalta ett långsiktigt hållbart samhälle ur alla perspektiv.

Inom Samhällsbyggarna tar vi denna utmaning på största allvar och strävar efter att genom all vår verksamhet upprätthålla och stärka det livslånga lärandet på bästa möjliga sätt. Framöver vill vi göra detta ännu mer genom fler aktiviteter och kurser som stärker oss som individer och som bransch. Detta är en nödvändighet för branschen nu och i framtiden.

Låt detta vara vårt gemensamma löfte som faktiskt blir av.

Joanna Messmer
Vd Samhällsbyggarna