Henry Muyingo leder KTH-kursen i fastighetsvärdering och analys

0
783

Fastighetsvärdering och analys är den populära intensivkursen som ger deltagarna koll på hur en värdering och analys av fastigheter går till.

Kursansvarig är Henry Muyingo, doktor i bygg och fastighetsekonomi, samt adjunkt i fastighetsutveckling på avdelningen för fastighetsföretagande och finansiella system på Kungliga Tekniska högskolan. 

– Fastigheter kräver stora investeringar. Det är därför viktigt att få en övergripande bild och att känna till värdet över tid, säger han. 

Målet med kursen är att ge deltagarna en förståelse för fastighetsvärderingen och de olika metoder som kan användas för att göra en sådan.

Den ger kunskaper i att göra en egen fastighetsvärdering och/eller en kvalificerad bedömning av faktorerna bakom en framställd fastighetsvärdering och en förståelse för sammanhanget: Vilka verktyg och siffror har använts i rapporten och hur bra stämmer det med slutsatserna? Och andra frågor som kan vara svåra att tyda utan rätt kunskaper och vokabulär.

De som går kursen jobbar med olika saker, men de flesta kommer i kontakt med värderingsutlåtanden på olika sätt: med ett företags internvärderare eller som beställare av värderingsuppdrag.

– Många av kursdeltagarna jobbar som kreditrådgivare, på bank men också andra som kanske jobbar med att hjälpa små och stora fastighetsägare och företag att fatta kvalificerade beslut. Det kan handla om att kunna ha bättre förståelse av samt använda sig av de utförda värderingarna, säger Henry Muyingo.

”Forskning och expertkunskaper ger verktyg för att prognosticera åt vilket håll saker och ting rör sig”

Förutom att titta på sådant som rör fastigheten och byggnaderna direkt, ger kursen också ett vidare perspektiv på faktorerna kopplade till fastighetens lokalisering, alltså var och i vilket sammanhang de finns.

– Det är där den juridiska aspekten och sådant som plan- och bygglagen blir viktigt. Hur påverkar läget? Vad kommer att byggas framöver? Vad händer med fastigheten i framtiden?

Effekterna av klimatförändringar som extremväder och hur detta påverkar fastigheterna är också en aspekt som kan påverka värdet nu och i framtiden.

Dessutom tar kursen upp vidare ekonomiska frågor kring sådant som ränteläge, inflation och annat som påverkar utvecklingen.

– Vi kan inte se in i framtiden. Men forskning och expertkunskaper ger verktyg för att prognosticera åt vilket håll saker och ting rör sig.

Upplägget är sådant att det ska ge maximal kunskap men så att det också ska gå att få ihop livspusslet. Kursen är totalt sju dagar uppdelad på tre block: 3 + 3 + 2 dagar.

– Den hålls på plats, oftast på KTH:s campus, för att ge möjligheten att fokusera på ämnet. Det är komprimerat, och ger kunskaper som vanligtvis tar flera veckor att tillägna sig.

– Vi har satt ihop undervisningen med en förståelse för att deltagarna har heltidsjobb och ett familjeliv. Vi vill att kursen ska kunna vara en del av det som händer i livet, att det ska vara möjligt att få kunskaper samtidigt som deltagarna knyta nya kontakter i hela landet, säger Henry Muyingo.

Det är också en av anledningarna till att projektarbetet som ingår i kursen är ett grupparbete som görs med deltagare i olika delar i landet.

– Det handlar delvis om att få olika perspektiv från olika delar av landet – hur det ser ut i exempelvis Skellefteå eller i Malmö kommer med i diskussionerna.

”Det är en kurs i fastighetsvärdering. Men det är också en kurs i fastighetsanalys”

Även om en viktig del av kursen ger praktiska övningar så har den en akademisk karaktär och är också den hittills enda kursen i sitt slag som ger högskolepoäng.

– Bedömningen bygger på ekonomiska teorier som är viktiga att förstå för att kunna förstå vad som ligger bakom analysen, vad som är rimligt eller inte rimligt i sammanhanget. Ett antal forskare på KTH samt olika experter i specifika ämnen ger det nödvändiga kunskapsunderlaget.

Just analysdelen tycker Henry Muyingo är viktig att lyfta fram.

– Det är en kurs i fastighetsvärdering. Men det är också en kurs i fastighetsanalys, med fokus på ekonomiskanalys av ett fastighetsinnehav.

Vad intresserar dig som forskare?

–  Min forskning har handlat mycket om bostadsrättsföreningar och beslutsfattande kring sådant som om- och tillbyggnader eller renoveringar. Underlagen bakom besluten kan ge stora konsekvenser i framtiden, och fastighetsvärderingar är ett verktyg som används för att fatta sådana beslut.

Text och foto: Fredrik Hielscher

Anmälan

Anmälan till höstens kurs är öppen nu. Kursstart 29 augusti. Tipsa gärna kollegor om möjligheten!

Vem vänder sig kursen till?
  • Kommer du i kontakt med fastighetsvärderingar i ditt jobb?
  • Behöver du en djupare förståelse för fastighetsvärdering och fastighetsanalys – och därmed fatta bättre beslut när det gäller investeringar, kreditgivning och -bedömning, hyressättningar och mycket annat?
  • Arbetar du som företagsrådgivare eller kreditrådgivare med fastighetstransaktioner eller som mäklare?
  • Är du fastighetsägare eller fastighetskonsult?
  • Jobbar du på fastighetsbolag eller juristfirma som har fastighetsuppdrag?

Då är Fastighetsvärdering och analys rätt kurs för dig och dina kollegor!

Mål och syfte

Syftet med kursen är att ge grundläggande förståelse för fastighetsvärdering – vilken teoretisk bas värderingen vilar på och vilka metoder som används vid värdering – samt insikt i att värdering är en bedömning och således förenad med osäkerhet.

Kursen ger dig rätt verktyg för att kunna tolka, förstå och bedöma värderingar vid exempelvis kreditgivning, investeringsbeslut, hyressättning av nyproduktion eller andra situationer där en fastighetsvärdering ska göras.  

Innehåll och upplägg

Ett av huvudmomenten i kursen är att deltagarna själva utför en fastighetsvärdering. Fastigheten som är belägen i Stockholm besiktigas på plats. En analys av fastig­hetens läge, ekonomiska, juridiska och tekniska förutsättningar behöver därmed göras. För att kunna utföra värderingen inhämtas kunskaper från lektioner där föreläsningar och övningar varvas.

Kursens 7 dagar delas upp i 3+2 dagar två veckor i följd för att cirka tre veckor senare avslutas under 2 dagar med bland annat tentamen för att säkerställa att deltagarna uppnått kursens mål. Kursen följer följande upplägg:

Block 1: Tre dagar

Inledning

Investeringsbedömning 

Fastighetsvärdering – olika metoder

Block 2: Två dagar

Stödkunskaper – juridik

Fastighetsmarknaden

Besiktning och praktisk värdering

Block 3: Två dagar

Presentationer av övningsuppgiften

Djupare marknadsanalys

Tentamen