Digitalisering eller digital transformation av bygg- och fastighetsbranschen?

0
1079

Att samla in data och investera i digitala verktyg och tjänster räcker inte om vi vill att bygg- och fastighetsbranschen ska öka lönsamheten och nå hållbarhetsmålen. För det krävs en digital transformation, skriver Aina El Masry doktorand inom digital transformation.

Bygg- och fastighetsbranschen har inte kommit långt med den digitala transformationen om man jämför med andra branscher. Bland en lista med alla branscher i Sverige så ligger faktiskt bygg- och fastighetsbranschen nästan sämst till. Varför har det blivit så?

Svaret är att bygg- och fastighetsbranschen har i åratal fokuserat på produktinnovation i stället för digital transformation. Branschen har alltså koncentrerat sig på att utveckla produkter och tjänster men inte digitalt transformera. Detta har till exempel lett till att industrins arbetsproduktivitet har minskat under de senaste decennierna, medan andra tillverkningsindustrier som har satsat på digital transformation har nästan fördubblat sin produktivitet under samma tid.

En anledning till detta är att det inte finns tillräckligt mycket forskning på digital transformation med fokus på just bygg- och fastighetsbranschen och därmed så finns inte kunskap om hur en sådan transformation ska gå till. Men då kanske du tänker – kan inte exempel på digital transformation av andra branscher tillämpas på bygg- och fastighetsbranschen?

”Forskning har nämligen visat på att digitala produkter och tjänster som introduceras i branschen inte kommer nå sin fulla marknadspotential eller till och med misslyckas”

Nej, det blir svårt är svaret. Forskning har nämligen visat på att digitala produkter och tjänster som introduceras i branschen inte kommer nå sin fulla marknadspotential eller till och med misslyckas. BIM (building information modelling) definieras som en teknologi för att skapa, kommunicera och analysera bygginformationsmodeller. Modellerna innehåller digitala objekt som representerar byggnadsverk och infrastrukturella enheter med därtill hörande utrymmen, byggdelar och komponenter. Denna teknik har funnits i många år, men har fortfarande inte nått sin fulla marknadspotential.

Anledningen är att branschen tampas med branschspecifika utmaningar, som till exempel svårigheter att ta till sig ny teknik, starkt motstånd till förändringar med mera och därmed blir det väldigt svårt att försöka sig på att introducera digitala produkter och tjänster eller till och med digitalt transformera branschen om försöken inte anpassas till de branschspecifika utmaningarna.

Men det finns hopp och det går att genomföra, men det behöver genomföras på rätt sätt och vi behöver ställa om. Faktum är att digitalisering/digital transformation är ett verktyg för att vi ska öka lönsamheten och nå våra hållbarhetsmål. Jag brukar säga att digitaliseringen i sig inte är målet utan är ett verktyg för att vi ska kunna nå våra mål.

Aina El Masry
Doktorand inom digital transformation med fokus på bygg- och fastighetsbranschen.