Samhällsbyggaren 2/2023 – ute nu!

0
569

Nu är det nya numret av Samhällsbyggaren ute. Prenumerera eller bli medlem i Samhällsbyggarna för att läsa!

Porträtt: Nicole Kringos

För att klara hållbarhetsmålen måste vi skapa flexibla strukturer som bättre möjliggör innovation för framtiden. Det menar Nicole Kringos som är professor i vägteknik och leder kompetenscentret Road2Science vid Kungliga Tekniska högskolan.

EU-taxonomin och fastighetsbolagen

Sedan i fjol tillämpas EU:s gröna taxonomiförordning i Sverige – ett klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter. Olle Birlevs examensarbete i fastighetsvetenskap vid Lunds tekniska högskola, tittar närmare på vilka konsekvenser detta har fått för den svenska fastighetsbranschen.

Johan Wahlgren: ”Viktigt att värna om territorier när vi planerar samhällen”

När vi talar om slutna innergårdar går tankarna ofta till sådant som gated communities. Men forskning visar att territorier är viktiga att ta hänsyn till i planeringen av exempelvis bostadsgårdar. Johan Wahlgren, geograf och utredare inom social hållbarhet på Tyréns, frågar sig om detta till och med kan skapa mer öppna och fredliga samhällen.

Det laddade bilsamhället – nutida debatt i historiskt ljus

Digitalisering eller digital transformation av bygg- och fastighetsbranschen?

Anders Steinvall om batterifabriken i Skellefteå

Intervju med Jan Gustafsson, tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen

Nya byggregler

Ny konsensusprognos från SEPREF

Seminarium: På väg mot ett hållbart energisystem?

Studiebesök i Barkarbystaden

Så har EU-taxonomin påverkat fastighetsbolagen

Pionjär vill printa fler hus – söker riskkapital

AI – möjligheter och hot

Ekonomisk hållbarhet – en förutsättning för långsiktigt samhällsbyggande

Krönika Robin Rushdi Al-Sálehi: Är du bolagsväktare eller omställare?

Joanna Messmer: Låt studenterna upptäcka branschen

Möt Bertil Rosquist – ny ordförande i Samhällsbyggarna Storstockholm

Foto: Fredrik Persson