Minnesord: Håkan Sundquist

0
107
Håkan Sundquist och Bo Göran Hellers skrev tillsammans artikeln ”A form finding problem – the end supported cantilever beam”. Bilden visar en vibrerande glasbalk kan illustrera Bernoulli-Eulers balkteori. Foto: Wikimedia Commons

En yrkesbroder och god vän bland seniorerna, Håkan Sundquist, professor i brobyggnad på KTH, har gått bort, kort före sin 80-årsdag.

Andra har skrivit om hans hela yrkesliv, här vill jag blott framhålla några förtjänster, särskilt med anknytning till en gemensam insats, en studie ”A form finding problem – the end supported cantilever beam” som vi skrev tillsammans i början av 20-talet. Problemet formulerades en gång av vår lärare Sven Sahlin, själv professor både vid CTH och senare vid KTH i byggnadsstatik.

Han ville veta hur man kunde behandla ett optimeringsproblem genom att variera böjstyvheten längs en spännvidd mellan två stöd. Detta problem hade vi båda i minne efter Sven och fick lust, femtio år senare, att ta itu med.

Förtjusta i matematik

Vi sammanträffade under våren 2019 och drog upp några riktlinjer för behandlingen. Vi var ju båda förtjusta i matematik, som i olika former kunde användas. Men våren övergick i sommar, som Håkan tillbringade på viste i Halland, fjärran från mig som redan för tjugo år sedan gett upp ambitionen om särskilt sommarboende.

Resultatet blev en ivrig och produktiv korrespondens, till glädje för Posten men också för mig som hade tidigare och nedslående erfarenheter av denna typ av samarbete. Inte med Håkan! Jag undrar fortfarande hur han lyckades förena det krävande arbetet med familjelivet bland dynerna. Eller var förklaringen, att det var ett nöje för honom, som för Niels Henrik Abel på sin tid, som kunde förena den avancerade matematiken med aktivt broderskap i en stor och livlig syskonskara.

Förnämsta sällskapet för byggnadsstatik

Så småningom enades vi om ett slutdokument, som vi tillställde Dansk selskap for bygningsstatik, där jag var känd sedan tidigare, det förnämsta sällskapet för byggnadsstatik i världen, enligt mig, för publicering. Till vår glädje antogs dokumentet och utgavs i Volume 91, No 1, 2021.

Bo Göran Hellers
professor emeritus i konstruktionslära vid KTH
ordförande Samhällsbyggarnas seniorsektion