Bo Göran Hellers: ”Sluta använda trä i takkonstruktioner”

0
434
Börsen är ett av Köpenhamns äldsta hus och är daterat till 1625. Det genomgår just nu en renovering. Foto: Canva

När detta skrivs brinner ännu Børsen i Köpenhamn, sorgligt nog, vars spira med de snodda svansarna har fallit in i rummet och säkert vållat skada på inredningen.

Byggnaden är från 1625. Spiran kallas en takryttare, eftersom den bärs av takstolarna, som är av trä liksom ryttaren själv, klädd med kopparplåt. Till skillnad från fallet i Paris, där den tunga takryttaren av gjutjärn på Notre Dame på samma sätt föll in i rummet, var den danska original, medan den franska var ett tillägg från 1800-talet av restaurator Eugène Viollet- le-Duc, som dyrkade medeltidens byggnadskonst. Vår egen Ferdinand Boberg studerade honom noggrant på ort och ställe.

Takryttare

Är det inte underligt att dessa takarbeten ska vara så farliga? Det är inte så länge sedan taket brann på den stora domkyrkan i Roskilde, där monarkerna ligger begravda. Takryttaren där bär namnet Margrethespiret, efter den första Margrethe (1353-1412), och föll också in men är nu återställd.

En slutsats av dessa återkommande olyckor är att man bör sluta använda trä i takkonstruktioner, i varje fall på historiska och särskilt värdefulla byggnader. Autenticiteten blir då något förvanskad, men man slipper åtminstone skämmas inför efterkommande för att man inte förmår skydda vårt byggnadsarv. Brandskydd är en materialfråga.

Bo Göran Hellers
Professor emeritus i konstruktionslära vid KTH