Geoforum Sverige – nytt namn på branschorganisationen för geodataområdet

0
1504

Från och med den 9 maj är Geoforum Sverige namnet på branschorganisationen för geodataområdet. Organisationen som samlar 200 medlemsorganisationer är ett nationellt forum inom geodataområdet.

– Anledningarna till namnbytet är att vi eftersträvar tydlighet och aktualitet. Vi är den nationella organisationen som arbetar för att i hela landet öka användningen och samhällsnyttan med geodata och kartdata, och namnet Geoforum Sverige återspeglar det, säger branschorganisationens ordförande Elisabeth Argus.

Geoforum Sverige arbetar för att öka användningen och samhällsnyttan med geodata. För det krävs att geodata är öppna, standardiserade och av hög kvalitet. Vi behöver ha öppna och fritt tillgängliga geodata och kartdata som kan bidra till innovation.

Geodata har en enorm betydelse för samhällsutvecklingen. Det behövs geodata av hög kvalitet för att bygga smarta och hållbara städer och samhällen. Nya transportsystem och ny bebyggelse står i fokus när de smarta städerna och samhällena växer fram. Dessa samhällen skapas med innovativa digitala lösningar med geodata.

– En utvecklad samverkan mellan privata företag, statliga myndigheter och kommuner är nyckeln för tillväxt inom vårt område, där geodata är motorn för utveckling av hållbara städer och samhällen, säger Susanne Nellemann Ek, vd för Geoforum Sverige.

Kontakt
Susanne Nellemann Ek, vd/kanslichef Geoforum Sverige, susanne@uli-geoforum.se, 070-3115113

Om Geoforum Sverige
Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet. Vi verkar för ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle. Våra påverkansområden är öppna geodata, ett kunskapslyft för en helt digital samhällsbyggnadsprocess och kompetensförsörjning till GIS- och geodatabranschen. Våra medlemmar är kommuner, statliga myndigheter, företag och lärosäten. Läs mer på uli-geoforum.se.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here