Krav på digitala planprocesser nära

0
1664
human hand holding the city

Nya digitala verktyg i PokémonGo-anda skapar innovation i samhällsbyggnadsprocessen. Detta framgick vid konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2017 som hölls 8–9 maj. En av huvudtalarna var bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson som var tydlig med vad som krävs för att få till en helt digital plan- och byggprocess.

Sverige behöver bygga fler bostäder, men det går alldeles för långsamt. Med framgångsrik digitalisering kan vi korta handläggningstider, planerings- och byggtider samt minska miljöpåverkan. Peter Eriksson berättade att regeringens mål är att det ska vara krav på digitala planprocesser till den 1 januari 2019. En digitaliseringsstrategi presenteras innan sommaren.

I sitt framträdande tog Peter Eriksson också upp vikten av öppna data för en digital planprocess. Något som BIM Alliance och Geoforum Sverige står bakom.

– Genom öppna geodata, en helt digitaliserad process och nya innovationer är det möjligt att halvera handläggningstider, säger Susanne Nellemann Ek, vd för branschorganisationen Geoforum Sverige.

För att visualisera planerad bebyggelse och byggprojekt hämtas mycket inspiration från film- och spelbranschen. Vi har en snabb byggtakt, och visualiseringsteknik med till exempel augmented reality, som finns i Pokémon-Go, hjälper oss att se framtidens städer.

–  Vi har ont om folk och vi har ont om tid och det gör digitaliseringen nödvändig, säger Olle Samuelson, vd BIM Alliance.

Regeringen satsar nu stort för att skapa möjligheter för digitalisering, ett exempel på detta är satsningarna på de strategiska innovationsprogrammen.

Konferensen arrangerades 8–9 maj på Norra Latin i Stockholm.

Läs mer på uli geoforum.se/arbetasmart2017

Kontakt
Susanne Nellemann Ek, vd Geoforum Sverige, susanne@uli-geoforum.se, 070-311 51 13Olle Samuelson, vd BIM Alliance, olle.samuelson@iqs.se, 070-329 04 42

Om Geoforum Sverige
Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet. Vi verkar för ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle. Våra påverkansområden är öppna geodata, ett kunskapslyft för en helt digital samhällsbyggnadsprocess och kompetensförsörjning till GIS- och geodatabranschen. Våra medlemmar är kommuner, statliga myndigheter, företag och lärosäten. Läs mer på uli-geoforum.se.

OM BIM Alliance
BIM Alliance är en ideell förening som arbetar för ett bättre samhällsbyggande genom obrutna informationsflöden i samhällsbyggandets processer. Läs mer på 
www.bimalliance.se 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here