Tornet ska bygga grön och smart stadsdel i Örebro

0
595

Tornet är en av de aktörer som ska bidra till att uppföra det nya bostadsområdet Tamarinden i Örebro, ett område med innovativ arkitektur och krav på hög hållbarhet. Chansen är stor att detta blir ett av de vägledande projekten för framtidens byggande av smartare och grönare stadsdelar i Sverige.

I hela området ska cirka 600 nya bostäder uppföras. Tornet, som tagit fram sitt förslag i samarbete med White Arkitekter, kommer stå för runt 200 av dessa. I projektet ingår dessutom en ny förskola, vilket kommer bidra till de mer levande livsmiljöer som Tornet eftersträvar.

– Vi kommer erbjuda en mångfald av former för boende med en inbyggd flexibilitet. Syftet är att människor i alla åldrar ska bo och trivas i det här området, vilket är en del av den sociala hållbarheten vi vill åstadkomma, säger Thomas Norr, projektchef Tornet.

Det blir en mångfald av byggnadstyper och variation i material och höjder. Arkitekterna har dessutom tagit stor hänsyn till platsens geografiska förutsättningar. Stommen i husen är av trä och genomgående hållbara material som gör ett förhållandevis litet koldioxidavtryck. En annan hållbarhetsaspekt är synliggörande av hållbara funktioner – målet är det ska vara enkelt att leva hållbart.

Sist men inte minst kommer ett energisystem konstrueras som skapar möjlighet att proaktivt välja energislag med minsta möjliga miljöpåverkan och med stora delar lokalproducerad energi.

För mer information kontakta:
Thomas Norr, projektchef   0737-62 97 35 thomas.norr@tornet.se

Bild: White Arkitekter