Likströmmen gör revansch

0
2228

Växelström är i dag standard i våra allmänna elnät.

Men nu kommer likströmmens revansch. En av de som ser likströmmens fördelar är Vasakronan. De driver nu ett likströmsnät i Uppsala, som använder el från solpaneler på ett smartare sätt. Anläggningen är den första i sitt slag i Sverige.

Elförsörjningen står inför en stor omvandling. Det har blivit både smartare och billigare att producera förnybar energi, vilket har gjort att investeringsviljan har ökat och att utbyggnaden med förnybara energislag som sol, vind och biobränsle har tagit fart ordentligt.

Flera fastighetsbolag ser även möjligheten att använda el från solpaneler mer effektivt med hjälp av likström. Den nya tekniken testas nu med stor framgång på Uppsala Science Park. Där har Vasakronan fyra fastigheter med solpaneler på taken och som binds samman i ett likströmsnät.

– Tack vare det nya likströmsnätet kan vi fördela om den energi vi får från solcellerna och använda den där den behövs för stunden. På så vis ökar vi den egna användningen solelen, säger Ulf Näslund, teknikchef på Vasakronan.

Stora tak med solpaneler
Det var Ulf Näslund som kom på idén att försöka använda solelen mer effektivt på Uppsala Science Park. Han kontaktade företaget Ferroamp som hjälpte honom att hitta en lösning och i oktober 2017 togs anläggningen togs i bruk. Den är nu i full drift.

– Vi håller just nu på att optimera och trimma in anläggningen så det är lite tidigt att presentera några resultat än.

– Men vi vet att den stora vinsten är att vi kan maximera användningen av solceller. Den minsta av de fyra byggnaderna har ett stort tak med solceller och samtidigt en låg egen elförbrukning. Vi får därför ett stort överskott av el som vi kan använda i tre omkringliggande byggnader.

Elen från solpanelerna kan med andra ord användas lokalt istället för att matas ut på nätet, vilket blir mer ekonomiskt.

Likström lättare att styra
Nästan all el som produceras, överförs och används i Sverige i dag är växelström. Det är effektivt att omvandla växelström mellan olika spänningar och den går att överföra med små förluster på långa avstånd. Det var det som gjorde att växelströmmen vann kampen över likströmmen på 1800-talet.

– Men solceller ger likström och den har andra fördelar. Det är lättare och effektivare att styra och fördela likström. Och genom att använda likström direkt slipper vi omvandlingsförluster, säger Ulf Näslund.

Han tror därför att den här typen av likströmsnät kan få stor framgång på områden med flera byggnader på en begränsad yta.

– Till exempel campus- eller sjukhusområden. Även bostadsområden skulle kunna vara intressant, men än så länge bromsas den användningen av lagstiftningen.

Även flera andra fastighetsbolag har upptäckt likströmmens fördelar. Runt om i Sverige pågår liknande projekt som Vasakronans, till exempel i Kungsbacka, Göteborg och Sigtuna.

Likström bra i kontorsmiljö
– Trenden är tydlig. Allt fler pratar om lösningar med likström, framför allt i kontorsmiljö, , säger Ulf Näslund och fortsätter:

– Många elektriska apparater som bärbara datorer, ledlampor och mobiltelefoner drivs av likström. Så när vi bygger nytt framöver skulle vi kunna minska elnätet genom att strömförsörja den mesta elektroniken via datanätverken och göra stora besparingar.

Detta är också något som Vasakronan planerar för i Uppsala Science Park.

– Om vi tar in likström i kontorsmiljöerna kan den gå direkt ner i all elektronik. Då slipper vi förlusterna vi normalt får när vi omvandlar mellan växelström och likström.

– Det finns många områden där likström skulle vara användbart. Vi tittar också på möjligheten att låta ventilationsaggregaten i Uppsala Science Park drivas direkt på likström och att ladda bilar med likström. Om det fungerar bra kommer vi att gå vidare och installera likströmsnät på flera liknande områden med flera byggnader på en begränsad yta, säger Ulf Näslund.

Pia Runfors

Publicerad i Samhällsbyggaren nr 4 2017