Eva Schelin, vd på IQ Samhällsbyggnad

0
2654

Om 50 år abonnerar vi på transporttjänster, delar bostadskontrakt med varandra och skattar för våra dåliga beteenden.

Det tror Eva Schelin. Hon är vd på IQ Samhällsbyggnad och vill att Sverige ska ta täten på vägen mot ett smartare och mer hållbart samhälle.

Eva Schelin
Ålder: 52 år.

Familj: gift med sin ”high school sweetheart” och har tre barn.
Bor: i hus Bromma.
Karriär: civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola och sedan jobb på ABB, TFK Institutet för transportforskning, Sweco, Trafikverket, Vinnova och nu IQ Samhällsbyggnad.
Fritidsintressen: allt man kan göra utomhus.
Läser: just nu ”Ett litet liv” av Hanya Yanagihara.
Om dygnets timmar: ”Jag har nog lite fler än de flesta andra. Är översocial och bra på att klämma in många saker.
Bak-specialitet: vridna baguetter och cantuccini. 

För ett år sedan tog Eva Schelin emot 2016 års ITS-pris för sitt långa arbete med att skapa ett bättre och effektivare transportsystem. Det var ingen slump. Redan i sitt examensarbete från Chalmers stakade hon ut riktningen och skrev om yrkestrafikens behov av IT-stöd.

Sedan har det rullat på i den riktningen med olika jobb på Trafikverket och inom transportforskning, men också inom samhällsbyggnadssektorn.

– Jag skulle nog säga att min styrka främst ligger inom både transportsystem och samhällsbyggnad. Det är två sektorer som knappt pratar med varandra i dag. Tyvärr. Men min mission är att ändra på det. För hur ska vi kunna skapa ett hållbart samhälle om inte de jobbar tillsammans?

Hållbar samhällsutveckling ligger henne definitivt mycket varmt om hjärtat.

– Jag är väldigt intresserad av de möjligheter tekniken skapar för vårt samhälle. Så har det alltid varit. När jag började läsa maskinteknik på Chalmers kände jag mig lite som en främmande fågel i och med att jag inte var så tekniskt orienterad. Men ju mer studierna kom in på tillämpning och möjligheter, desto roligare tyckte jag att det var.

– Tack vare tekniken och digitaliseringen kan vi göra väldigt mycket gott. Vi kan planera bättre, bygga mer resurseffektivt, ge feedback på vårt vår mänskliga beteende och visualisera tankar och planer. Göra saker smartare, helt enkelt.

Sverige i fronten
Därför är det kanske ingen överraskning att forsknings- och innovationsfrågor har blivit ytterligare en röd tråd i Eva Schelins karriär. 2010 började hon jobba på Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och fem år senare klev hon in som vd för IQ Samhällsbyggnad, medlemsorganisationen som arbetar med forskning och innovation i samhällsbyggnadssektorn.

IQ Samhällsbyggnad driver bland annat det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Det är en satsning för att – med hjälp av digitaliseringen – utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande.

– Vi vill ta Sverige till en frontposition när det gäller hållbara samhällen. Då måste vi ta vara på den innovationskraft och de tekniska verktyg som finns.

Gillar att påverka
Eva Schelin har också varit projektledare för rapporten ”Digitalisering av planprocessen” som lämnades till regeringskansliet i början på 2017. Rapporten har resulterat i flera regeringsuppdrag och utredningsinitiativ.

Och hon ingår i dag även i regeringens samverkansprogram för Smarta Städer.

– Jag är glad att jag är med i gruppen. Jag gillar att vara med och påverka.

Programmet Smarta Städer är en del i regeringens övergripande arbete för att minska utsläppen av växthusgaser, öka sysselsättningen och öka den sociala delaktigheten i samhället.

Det är det här jag vill göra; bidra till ett hållbart och resurssnålt samhälle med bra livsmiljöer för alla och där alla får plats.

Men vad är ett hållbart samhälle för dig?

– Det är tillåtande, inkluderande, härligt, livsbejakande, sunt och hälsosamt. För att nå dit måste vi arbeta mot en cirkulär ekonomi där vi spar på våra resurser och där vi minskar de klyftor vi har i samhället.

Och IQ Samhällsbyggnad är spindeln i nätet som underlättar för allt detta?

– Precis. Vi är en röst för vår sektor och arbetar mot regering och departement samt de myndigheter som finansierar forskning. Vi ser till att de satsningar som görs passar både behoven och sektorn. Vi driver också flera forskningsprogram som syftar till att öka digitaliseringen och automatiseringen och som ska ge ett energieffektivare samhälle och hållbara städer.

– Min uppgift är att se till att det verkligen händer saker. Vi kan inte bara planera utan måste också ur startblocken och skapa action. Våra medlemmar måste få valuta för sina avgifter och medborgarna måste få avkastning på sina skattekronor. Förmodligen tycker mina kollegor att jag är rätt jobbig när jag ligger på, men jag vill att vi ska vara en samhällsaktör som gör gott för framtiden.

Koll på miljöavtryck
Hur ser då framtiden ut?

– Om 50 år tror jag bland annat att vi har helt autonoma transportsystem och att vi abonnerar på transporttjänster. I och med att vi har självkörande bilar kan vi komprimera trafiken och får mer plats för människorna. Vi kan till exempel använda de frigjorda ytorna till parker eller att bygga bostäder.

Eva Schelin tror också att människor bor mer flexibelt och delar på hyreskontrakt.

– Och vi har full koll på våra egna miljöavtryck – hur mycket energi vi förbrukar och vår koldioxidförbrukning. På samma sätt som vi i dag har koll på hur mycket kalorier vi får i oss och förbrukar.

– Jag tror också att vi reser mer energieffektivt och att vi skattar för våra dåliga beteenden. Tyvärr tror jag även att havsnivån är högre och att vi har ännu mer extrema väder. Det har gjort att vi anpassat de byggda miljöerna efter klimatförändringarna.

Pia Runfors

Publicerad i Samhällsbyggaren nr 4 2017