Naturens gratisarbete kan påverka beslut

0
749

Fler beslut kommer inom de kommande fem åren att fattas utifrån kunskap om naturens gratisarbete och ekosystemtjänster. Den bedömningen gör 75 procent av totalt 200 tillfrågade strateger, chefer och sakkunniga på kommuner, länsstyrelser, bygg- och infrastrukturbranschen samt inom areella näringar. Det visar en undersökning från Naturvårdsverket.

– Varje dag fattas hundratals beslut som påverkar Sveriges ekosystem. De påverkas till exempel när vi bygger bostäder, organiserar trafik eller brukar jord och skog, säger Karin Skantze, projektledare för Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att kommunicera ekosystemtjänster.

Bredden av ekosystemtjänster är omfattande. Det handlar om bättre hälsa, luft, vatten och klimat, liksom maten vi äter. Några konkreta exempel är att insekter pollinerar växter, träden renar luft och våtmarker renar och buffrar vatten.

– Att värdera ekosystemtjänster ger mer medvetna beslut eftersom vi ser vilka nyttor naturen ger. Det är både ekologiskt, socialt och ekonomiskt smart att samarbeta mer med naturen och dra nytta av det gratisarbete som ekosystemen ger våra samhällen

I dag arbetar en tredjedel av Sveriges kommuner med ekosystemtjänster vid beslut, enligt Aktuell Hållbarhets miljörankning 2017. För att stärka våra ekosystem måste fler beslut synliggöra och värdera ekosystemtjänster.

Text: Pia Runfors