Svensk bostadspolitik sämst i klassen

0
844

Sverige var länge världsledande vad gäller ”social bostadspolitik”. I dag är det ett minne blott. Sverige är nämligen tvärtom unikt svag när det gäller ekonomiska insatser och politiska ambitioner för ekonomiskt svaga grupper. Det visar en rapport från Veidekke.

Där har man jämfört de sociala ambitionerna i Sverige med 12 likvärdiga länder, bland annat Norge, Kanada, Tyskland och Australien. Jämförelsen gäller båden den hyrda och ägda marknaden och visar att Sverige saknar ambitioner vad gäller ekonomiskt svaga grupper. Enligt rapporten är det 1990-alts systemskifte som förändrade ramvillkoren i grunden och finansieringen överlämnades till hushållen och andra aktörer.

– Staten avvecklade sitt engagemang utan att ens försöka att formulera ett modernt svar på en social bostadspolitik, säger Stefan Attefall, före detta bostadsministern och en av dem som utarbetat rapporten.

Han menar att de politiska partierna tillsammans måste samlas runt en bostadspolitik som ger unga och ekonomisk svaga grupper en chans att få en bostad. I rapporten presenterar man också sex principer för en ny social bostadspolitik. Bland annat anser man att ägt boende ska stöttas med offentliga insatser och att hyrda och äga bostäder bör komplettera varandra.

 

Text: Pia Runfors