Samhällsbyggaren nummer 4 2022 – ute nu!

0
502

Nu är det nya fullmatade numret av Samhällsbyggaren ute – med massor av fördjupande läsning!

Ur innehållet:

Samhällsbyggnadsdagarna

Rekordfestivalen Open House

Vinster med långsiktig planering
Att planera för framtiden är en god strategi för både ekonomi och samhällsservice. Trots det saknar mer än hälften av landets kommuner en sådan långsiktig kalkyl, visar en enkätundersökning bland kommunernas ekonomichefer.

Grön konferens i San Francisco
Svenska miljösamordnaren Pia Öhrling var på plats och tog emot utmärkelsen LEED Fellow 2022.

Porträtt: Malin Klintborg
Samhällsbyggnadsprocessen – från planer till genomförande och förvaltning – skulle vinna mycket på att digitaliseras. Det gäller både ur ett användarperspektiv för proffs och privatpersoner liksom ger möjligheter att kapa ledtider och kostnader. Men vägen till ett enhetligt system är lång och krokig. Myndigheternas vägvisare i processen är Lantmäteriets Malin Klintborg – som nu också utsetts till Årets samhällsbyggare av Samhällsbyggarna. Möt henne i en intervju om utmaningarna med uppdraget – och de personliga drivkrafterna i karriären.

Maglev i Malmö
Medan diskussionerna om höghastighetståg i Sverige mest har handlat om konventionell teknik, har en liten men entusiastisk grupp propagerat för magnettåg ­– en teknik som bland annat finns i Kina. Med sådana tåg skulle vi kunna nå hastigheter uppemot 500 kilometer i timmen, ha fler stationer inne i städerna – och minska klimatutsläppen på grund av mindre behov av betong, menar förespråkarna. Nu står det klart att Blekinge tekniska högskola blir värd för den internationella konferensen Maglev 2024 som kommer att hållas i Malmö och Köpenhamn.

Aktuell juridik
Jan Gustafsson, tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen, skriver om en aktuell dom: Avstyckning inom detaljplan och strandskydd.

Bästa examensarbete fastighetsjuridik

Bästa examensarbete fastighetsrätt

Så blir kunskapen till mer nytta
Branschen genererar massor med ny kunskap i olika projekt. Men många gånger hamnar idéer och modeller som faktiskt fungerar – eller data – i en bortglömd mapp på en extern hårddisk. IQ Samhällsbyggnads Nyttiggörandeutskott har belyst frågan i en färsk rapport som bygger på intervjuer med branschrepresentanter. Karin Färnevik på APAE Konsult AB är huvudförfattare till rapporten. Här summerar hon de sex viktigaste framgångsfaktorerna.

Parkeringar i fokus

Sepref:s konsensusprognos

Bättre koll på mängdkontrakt