Virtuella möten ska stärka medborgardialogen

0
944

Medborgardialog är föremålet för en metaversumsatsning som Sweco och Around the Corner har jobbat fram under vår och sommar. Om allt går vägen kommer pilotprojektet leva vidare, utvecklas och växa.

– För vår del är det viktigt att ligga i framkant i ett otroligt spännande och viktigt område, säger Christina Skogster Stange, divisionschef digital services i Sweco Sverige.

Sweco och Around the Corner samarbetade kring virtuella möten och konferenser under pandemin.

– För oss på Sweco så är det här med digitala showrooms och att träffas virtuellt otroligt viktigt och det gäller för flera divisioner hos oss som Buildings och Architects. Det är många som redan haft nytta av det här.

>> LÄS MER: Big bang för metaversum?

Nu har de fortsatt arbeta tillsammans i det projekt som just nu håller på att avslutas, ett tidigt test om hur en virtuell medborgardialog skulle kunna fungera, en så kallad proof of concept. Målet är att förbättra samtalet och mötena mellan medborgare, kommunrepresentanter och projektörer när det gäller planer inom samhällsbyggandet.

Grunden är en GIS-modell, och gäller ett specifikt projekt. Den virtuella scenen är en lägenhet i ett flerbostadshus, där det mittemot ska uppföras en ny byggnad.

”Det är roligt att få vara något av pionjär, att se potentialen och göra bra grejer.”

Ljusinsläpp vid olika tider på dygnet och i olika årstider, hur fasadytan på det motstående huset upplevs i den aktuella lägenheten är några av de parametrar som ingår i denna modell och som simuleras digitalt.

–Att arbeta med medborgardialog är någonting som passar bra digitalt, det erbjuder ett nytt sätt att mötas på. För oss blir det ett sätt att fokusera på kärnverksamheten, med BIM och GIS och de möjligheter vi kan skapa. Och för kommunerna är de här delarna väldigt viktiga.

Nästa steg är att skala upp projektet så att det involverar fler delar av Sweco och att få med kunderna – som ofta ropar efter mer innovationer på flera områden, inte minst på kommunnivå.

– Det finns såklart en risk att vi är för tidigt ute men det finns flera potentiella kunder som säkert vill vara först och ligga i teknisk framkant.

När det gäller medborgardialogen så gäller det också att tekniken blir mer allmänt etablerad tillgänglig på fler enheter.

I ett bredare perspektiv är hållbarhetsparametrarna särskilt viktiga för satsningarna på metaversum, påpekar hon.

– Det minskar verkligen resandet och klimatpåverkan. Men det handlar också om att använda resurser på ett optimalt sätt och att minska felfrekvensen i tidigare skeden genom att göra simuleringar.

Skärmdump från virtuell medborgardialog

Även om allt är i sin linda, så ser hon möjligheterna – i planeringen av hela vårt framtida samhälle, våra städer, vår infrastruktur.

Och att industrin kring metaversum kommer att växa är hon övertygad om, även om det är oklart exakt när det stora språnget kommer. Att missa den möjligheten innebär också en risk, särskilt när de stora spelarna är med i matchen.

– Så är det alltid med ny teknik – först är det trögt innan man tar sig över puckeln och gemene man är med. Det är en lång process, det måste man komma ihåg.

Vad tycker du är det roligaste med att jobba med detta?

– Det är att få vara något av pionjär, att se potentialen och göra bra grejer och att vi har hittat en samarbetspartner i Tomas från Around the Corner, det är en bra kombination ur ett Swecoperspektiv.

Text: Fredrik Hielscher