Inför ett bostadsmarknadsråd!

0
1106

Till sist fick vi en ny regering och en bostadsminister kom på plats. Januariöverenskommelsen satte ljus på̊ bostadsfrågan men lägger mest grunden till en debatt. Det är inte mer debatt som bostadsfrågan behöver utan mer beslut – bekväma som obekväma – för att få förändring.

Vi tror att det är ett fristående råd, utan tidsbegränsning, som kan säkerställa en tillgänglig bostadsmarknad i balans, där tillgång och efterfrågan möts och där ingen stängs ute. Helt enkelt ett bostadsmarknadsråd.

Under de senaste åren har bostadspolitiska initiativ avlöst varandra. Nybyggarkommissionen, Bokriskommittén, Hyreskommissionen. Alla med flera goda förslag. Tyvärr har få, om några, hörsammats av beslutsfattare. Till denna digra bunt av utredningar och förslag ska läggas oräkneliga debattartiklar, utspel och seminarier.

Frågan är om vi har rört oss en millimeter närmare en bostadsmarknad i balans. Bostadsköerna blir längre och längre. Unga vuxna har fortsatt oerhört svårt att komma in på bostadsmarknaden och tvingas att antingen bo kvar hemma med sina föräldrar eller att möta en dyr och osäker andrahandsmarknad. Rörligheten är låg, hyresmarknaden är endast tillgänglig för den som har pengar eller kontakter, och kreditrestriktioner stänger ute många från den ägda bostadsmarknaden.

Stockholms handelskammare har räknat på eländet och kommit fram till att den dysfunktionella bostadsmarknaden orsakar 36 miljarder kronor per år i utebliven tillväxt i Stockholmsregionen, eller cirka 100 miljoner kronor per dag.

Vi är två entreprenörer som, trots att vi saknar bakgrund inom bostadsbranschen, utvecklar nya lösningar till dagens problem. Det är med fascination vi har studerat bostadsmarknaden på nära håll under de två senaste åren. Det finns många hinder, snåriga regelverk och mycket starka politiska intressen.

Sammantaget kan vi konstatera att detta låsta system måste luckras upp. Det behövs något nytt, något uthålligt och något som inte begränsas av ideologi eller partipolitik. Vi föreslår ett oberoende bostadsmarknadsråd.

Riksbanken har ett avgränsat uppdrag att upprätthålla ett fast penningvärde med låg och stabil inflation. Finansinspektionen har ett avgränsat uppdrag att motverka konjunktursvängningar och finanskriser orsakade av bland annat skuldsättning. När dessa två lägger fram åtgärder tar de inte hänsyn till, och ska inte heller ta hänsyn till, hur åtgärderna påverkar bostadsmarknaden. Någon instans med ett liknande uppdrag för att upprätthålla en stabil och långsiktig bostadsmarknad finns inte.

Ansvaret för bostadsmarknaden hamnar hos politikerna. Men politikerna har tydligt andra intressen i fokus; hänsyn tas till mandatperioder, viktiga väljargrupper och närstående aktörer som vill skydda sina egna intressen. Politikernas svåra situation har lett till att de bostadspolitiska samtalen havererat och att lösningar varit svåra att få till.

Målet bör vara att upprätthålla en tillgänglig bostadsmarknad i balans, där tillgång och efterfrågan möts och där ingen stängs ute. Bostadsmarknadsrådet bör ha i uppdrag att följa bostadsmarknaden samt att föreslå åtgärder för att föra bostadsmarknaden i Sverige närmare målbilden. Rådet bör också ha befogenhet att fördela stimulanspengar till nya och innovativa lösningar som kan förenkla och påskynda resan mot målet. På så vis kan rådet utgöra en samlingspunkt för nya idéer där alla kort ligger på bordet och där alla förslag värderas objektivt utifrån påverkan på bostadsmarknaden.

Inrättande av råd med statligt uppdrag är en etablerad modell för att handskas med frågor som behöver hanteras långsiktigt och löpande, fristående från politiska intressen. I dagsläget finns exempelvis kulturråd, finanspolitiskt råd, folkbildningsråd, medicinsk-etiskt råd, kärnavfallsråd och råd för hållbara städer.

Rådet bör utgöras av experter, från bostadsmarknaden, akademin och myndigheter. Det bör även inkludera personer och parter som kan tillföra nya perspektiv.

Sverige behöver en bostadsmarknad som fungerar för alla. Det är dags att lyfta dessa frågor till en nivå de förtjänar. Vi hoppas att regeringen och bostadsministern inför ett bostadsmarknadsråd så att vi tillsammans kan lösa bostadskrisen och den svåra bostadsmarknad som är vår verklighet idag.

 

Text: Katarina Liljestam-Beyer och Jonas Häggqvist, grundare av COLIVE AB