Rutavdrag för taxi?

0
1367

I Samhällsbyggaren 4/2019 redovisar Monica Renstig en sammanfattning av en forskningsrapport om olika insatser för att öka resandet med kollektivtrafik. Ett huvudförslag är att införa RUT-avdrag för taxiresor.

Jag tror inte alls på idén. Ur miljösynpunkt är det egentligen inte bättre att någon annan än Du själv kör en bil. Dessutom blir varje taxiresa betydligt längre genom att det krävs att taxin kör fram till kunden och tillbaka till någon form av startpunkt. Ofta kan det bli dubbla körsträckor jämfört med att Du själv kör till och från bostaden.

För att taxi ska vara ett reellt alternativ för privatpersoner krävs dessutom betydligt högre subventioner än vad ett RUT-avdrag skulle ge. Jag kan ge ett konkret exempel. För några dagar sedan gick min hustru och jag på konsert. Trots gråkallt och trist väder promenerade vi de knappa två kilometrarna från bostaden till Konserthuset. Efter konserten hade regnet startat och eftersom det stod en ledig taxi utanför så tog vi den. Resan kostade 240 kronor – alltså 1 200 kronor per mil!

En modell med RUT-avdrag skulle dessutom – i vart fall med dagens system – bli administrativt betungande och kosta samhället stora belopp.

Nej, för privatpersoner är taxi knappast ett alternativ, annat än i undantagsfall. Man måste nog vara politiker eller ha en annan ställning som gör att någon annan står för kostnaderna om taxi ska användas mer regelmässigt.

Ulf Sandgren

ulfsandgren@telia.com

 

 

Photo by Peter Kasprzyk on Unsplash