Tornet bygger framtidens energilösningar norr om Stockholm

0
1221

De 180 hyresrätter som Tornet ska bygga i Tallbohov i Järfälla kommun kommer bli nästintill självförsörjande på el tack vare tekniska innovationer och en optimerad arkitektur.

Tallbohov Electric Village i Järfälla är ett högaktuellt forskningsprojekt för utveckling av hållbart byggande av bostäder som kommer sätta standarden för framtida byggande. Tornet har genom Boverket beviljats statligt stöd med närmare 20 miljoner kronor:

–Det statliga stödet gör det möjligt för oss att utveckla bostäder med en unik energiförsörjning. Målet är att lagra energi för att kunna använda den under mörka årstider, säger Göran Wendel, vd för Tornet.

Projektet går ut på att utveckla en metod för flexibel energiförsörjning som med hjälp av AI väljer det energislag (solenergi, berg-/fjärrvärme eller köpt el) som för stunden ger lägst klimatavtryck, och som förutser behov av lagring och förbrukning av energi. Dessutom utreds möjligheterna att lagra energi från solcellerna i form av vätgas.

Själva byggandet kommer utföras av HMB Construction, dotterbolag i AF Gruppen. Markarbetena inleds under våren och de första 180 lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning sommaren 2023. Totalt planeras för 300 lägenheter i Tallbohov.

 

För mer information kontakta:
Göran Wendel, vd Tornet 070-556 57 59 goran.wendel@tornet.se
Thomas Norr, Projektchef   0737-62 97 35 thomas.norr@tornet.se

Bild: Strategisk Arkitektur