Varannan svensk vill minska sin klimatpåverkan genom solceller

0
1325

Enligt Solrapporten från Vattenfall kan en majoritet tänka sig att investera i solceller redan under det närmaste året. Den främsta anledningen visar sig vara för att minska sin klimatpåverkan. Det uppger drygt hälften av svenskarna. Samtidigt ser många sänkta elkostnader som det främsta incitamentet för att installera solceller. 

I dagsläget utgör solenergi endast en liten del av energisystemet i Sverige, men hos svenskarna urskiljs en växande tilltro och framförallt ett stort intresse. Solrapporten från Vattenfall, där drygt 2 500 svenskar har svarat på frågor rörande solenergi, visar nämligen att hela 58 procent av svenskarna kan tänka sig att investera i solceller inom det närmsta året. Det är nästan dubbelt så många än de som svarar att de inte kan tänka sig att investera i solceller. 

I rapporten framgår även svenskarnas incitament för att investera i solceller. Starkast är viljan att minska sin klimatpåverkan, vilket hela 54 procent uppger som främsta anledning. Samtidigt är månadskostnaden viktig – närmare varannan svensk vill installera solceller för att minska sina elkostnader och fyra av tio vill bli mindre beroende av rörliga elpriser. Lika många sporras dessutom av känslan av att kunna producera sin egen el. 

– Mer än hälften av svenskarna vill investera i solceller för att minska sitt klimatavtryck, vilket visar att det finns en utbredd ambition att ställa om till en mer hållbar energiproduktion. Dessutom är solceller en god ekonomisk investering. Du sänker din elkostnad och den el som inte förbrukas säljs enkelt vidare – på så sätt kan du snabba på avskrivningstiden för investeringen. Med alla fördelar solceller innebär är det glädjande att solenergin är på kraftig framfart i Sverige, säger Lasse Ejeklint, Klimatcoach på Vattenfall. 

TOPPLISTA
Svenskarnas främsta anledningar till att investera i solceller:
Minska sin klimatpåverkan 54 %
Sänka sina elkostnader 48 %
Tron på solenergi som framtidens energikälla 46 %
Bli mindre beroende av rörliga elpriser/köpt el 40 %
Känslan av att kunna producera sin egen el 40 % 

Läs hela Solrapporten här.

Om Solrapporten
Rapporten baseras på en undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Vattenfall. Den riksrepresentativa undersökningen genomfördes i juni 2019 och är säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 501 personer i åldrarna 16–74 deltagit i undersökningen. 

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Foto: Science in HD / Unsplash