Ökad medvetenhet men machokulturen består

0
513

Medvetenheten om jämställdhet bland cheferna har ökat dramatiskt på åtta år. Stora framsteg har gjorts på bred front för ökad mångfald och jämställdhet. Men kvinnorna uppfattar arbetsklimatet betydligt sämre än männen. Machokulturen är fortfarande ett problem. Det visar en ny rapport från Byggcheferna baserad på en Novus-undersökning bland 1 770 chefer inom samhällsbyggnad.

Novus-undersökningen som är representativ för branschens chefer, visar att trots viktiga framsteg finns allvarliga brister i arbetsklimatet inom samhällsbyggnad. Både kvinnor och män vittnar om sexuella trakasserier, härskartekniker och en hård byggjargong.

Bland cheferna uppfattar kvinnorna arbetsklimatet som betydligt sämre än männen:

  • 74 % av kvinnorna anser att härskartekniker förekommer. Bland männen är siffran 55 %.
  • 35 % av kvinnorna svarar att mobbning förekommer. Att jämföra med 20 % bland männen.
  • Nästan dubbelt så många kvinnor som män anser att utfrysning förekommer.
  • Nära var femte kvinnlig chef i branschen anser att det förekommit sexuella trakasserier på deras arbetsplats de senaste 12 månaderna. Åtta procent av de manliga cheferna anser att sexuella trakasserier förekommit.
  • Bland cheferna har dubbelt så många kvinnor som män utsatts för härskartekniker. Det gäller även chefer yngre än 39 år av båda könen.

– Att kvinnor och män svarar så olika visar att vi behöver fortsätta arbeta bort machokultur på våra arbetsplatser. Den är det främsta hindret för en bättre könsbalans och mångfald. Här ligger nyckeln till flera av branschens affärsstrategiska utmaningar: färre dödsolyckor, kompetensförsörjning, högre produktivitet och färre mutbrott, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna, en branschförening inom Ledarna.

Machokultur är den kultur som uppstår på mycket mansdominerade arbetsplatser där maskulinitetsnormer sedan lång tid förts vidare till nya generationer av medarbetare och chefer. Samhällsbyggnad är en av Sveriges mest mansdominerade branscher.

– Jag ser en risk att vi i en lågkonjunktur tappar stora delar av de framsteg som företagen kämpat stenhårt med att uppnå under många år, till förmån för de akuta frågor som krisen kräver. Det får inte ske! En schysst företagskultur är en konkurrensfördel som gör det möjligt att behålla topptalanger och tjäna mer pengar.

För mer information kontakta:
Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna, tel 070 – 858 76 93, kajsa.hessel@byggcheferna.se
Monica Berling, tel 0760 – 44 68 94, monica.berling@outlook.com

Om Novus-undersökningen
Byggchefsbarometern 2019 är en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Byggcheferna.

Foto: Headway / Unsplash