Viktig milstolpe för projektet Anneberg-Skanstull

0
1191

Tunnelborrningen i projekt Anneberg-Skanstull Tunnel har nått ännu en viktig milstolpe. Nu sker slutlig montering av den 240 meter långa tunnelborrmaskinen Elektras alla vagnar och det transportband som ska användas för att transportera ut bergmassor från tunneln.

Systematiskt arbete för att undvika smittspridning av Covid-19

Projektet följer utvecklingen av Covid-19 och de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten och Svenska kraftnät. Med tanke på att flera av entreprenörens medarbetare har sin hemvist i bland annat Tyskland, Schweiz, Tjeckien och på Irland har de i dagsläget begränsade möjligheter att röra sig mellan arbetsplatsen i Anneberg och sina hemländer.

– Det är positivt att vi kan hålla igång arbetet med tunneln. Med tanke på den allvarliga situation vi befinner oss i och stängda landsgränser är det självklart väldigt tufft för de medarbetare som inte kan besöka sina familjer, säger Tobias Andersson, byggledare.

Arbetet med tunnelborrningen på byggarbetsplatsen i Anneberg sker primärt i utomhusmiljö med strikta regler om att vara vaksam på sjukdomssymptom, hålla avstånd och handhygien.

Slutligt montage av Elektras vagnar och transportbandet

Den borrade tunneln är nu 144 meter lång. När tunnelborrmaskinens alla vagnar sitter på plats och transportbandet monterats fortsätter borrningen med sikte inställt på Mörby Centrum och Stockholms centrala delar.

– Vi kommer snart att vara nere på 50-100 meters djup under markytan och räknar med att kunna öka hastigheten för att komma upp i ungefär hundra meter per vecka, säger Tobias.