Samhällsbyggaren nummer 3 2023 – ute nu!

0
807
Foto: Tomas Ohlsson

Nu är det nya numret av Samhällsbyggaren ute. Prenumerera eller bli medlem i Samhällsbyggarna för att läsa hela tidningen!

Brottsförebyggande samhällsbyggnad

Det grova vapenvåldet och den organiserade brottsligheten är en av de högst prioriterade politiska frågorna just nu. Hur kan samhällsbyggandet stärka det brottsförebyggande arbetet? Möt etnologen Petra Bäckman och samhällsplaneraren och affärsutvecklaren Jenny Fredriksson på Sweco som berättar om ett färskt uppdrag från Brottsförebyggande rådet.

Byggcheferna: Vässa förändringskraften

Byggsektorn står för 40 procent av Sveriges energianvändning och 20 procent av de inhemska klimatgasutsläppen. Cheferna i byggbranschen spelar en viktig roll i förändringsarbetet, menar Byggchefernas ordförande Jeanet Corvinius.

Men vilka verktyg behöver de för att lyckas? En färsk undersökning pekar ut några nyckelområden som kan vässa förändringskraften. 

Porträtt: Andreas Lindelöf

Karlatornet är med sina 246 meter Nordens högsta byggnad. Men det är inte bara högt utan också slankt, och har bjudit på rejäla ingenjörsmässiga utmaningar.

Samhällsbyggaren möter Andreas Lindelöf som har basat över det tekniska arbetet med stål- och betongkonstruktionen i Göteborgs nya landmärke. 

Barnrättsperspektivet i fokus

Maria Karlsson brinner för att föra in barnrättsperspektivet i samhällsbyggandet – något som hon menar är eftersatt i branschen.

Här delar hon med sig av erfarenheter och perspektiv kring hur barns och ungas röst får plats i det som planeras och byggs.

Ny roman ger staden egen röst

Med debutromanen Staden. I Råttans år plockar planeringsarkitekten Lina Kumlin upp stafettpinnen från Fogelström och väver en berättelse där staden och dess områden, husen och livet däremellan är avgörande drivkrafter för huvudpersonerna.

Blomstrande Bergslagen

Bergslagen har under senare år visat på stor potential. Det gäller både industriell och kommersiell utveckling, liksom en möjlig befolkningstillväxt eller en anpassning till en annan demografisk verklighet. Hofors är ett bra exempel på allt detta. Men för att ta tillvara på utvecklingen, och skörda frukterna av denna investeringsvilja och entreprenörsanda, krävs det politisk vilja på lokal, regional och nationell nivå. 

Joanna Messmer: Mer samverkan över gränserna

Samhällsbyggnad handlar inte bara om fysiska strukturer, utan också om att bygga relationer och skapa en bättre värld för alla. Genom att dela, lära och växa tillsammans med våra internationella kollegor kan vi stärka samhällsbyggnadsbranschen och bidra till en mer hållbar och inkluderande framtid för oss alla, skriver Joanna Messmer i ledarkrönikan.

Dessutom:

  • De prisades under SB-dagarna
  • Rapport från FIG i Florida
  • Överdäckning och farligt gods
  • Aktuell juridik
  • Examensarbete: Utemiljön på campus
  • Bästa examensarbete fastighetsrätt
  • Finansieringsmarknaden för fastigheter
  • Synpunkter på nya byggregler