Joanna Messmer: Mer samverkan över gränserna

0
510

Kära samhällsbyggare!

Samhällsbyggnad är en konstant resa mot att forma vår omvärld till en bättre plats att leva och verka i. Det är en uppgift som kräver inte bara teknisk kompetens och planeringsskicklighet, utan också en vilja att samverka och lära av andra runt omkring oss. I dagens globala samhälle är samarbete över gränserna en nyckel till framgång inom vår bransch.

För oss som verkar inom samhällsbyggnadsbranschen är det avgörande att inte bara se på våra projekt i isolering. Vi måste ha förmågan att lyfta blicken och dra nytta av de lärdomar och erfarenheter som andra organisationer och områden har att erbjuda. Ibland behöver blicken lyftas ytterligare, utanför det egna landet. Det är här samverkan över nationella och internationella gränser kommer in i bilden.

En av de mest påtagliga fördelarna med att samarbeta med organisationer och experter från andra delar av Europa och världen är möjligheten att dela kunskap och bästa praxis. Vi har alla stött på utmaningar som kräver innovativa lösningar, och det finns ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt när andra redan har hittat framgångsrika vägar att tackla liknande problem. Genom att utbyta idéer och erfarenheter med våra internationella kollegor kan vi snabba på vår egen utveckling och effektivt implementera beprövade metoder.

”Samhällsbyggnad handlar inte bara om fysiska strukturer, utan också om att bygga relationer och skapa en bättre värld för alla.”

En annan fördel med internationellt samarbete är mångfalden av perspektiv som det bringar med sig. Varje kultur och region har sin egen unika syn på olika frågor. Genom att lyssna på olika röster och införliva olika perspektiv i våra projekt kan vi skapa mer inkluderande och hållbara lösningar. Detta är särskilt relevant i en tid då globala utmaningar som klimatförändringar och urbanisering kräver kreativa och samordnade insatser.

Vidare kan internationell samverkan öppna dörrar till nya affärsmöjligheter och marknader. Genom att etablera partnerskap och nätverk med organisationer i andra länder kan vi öka vår globala närvaro och bidra till att främja svensk expertis inom samhällsbyggnadsområdet.

När vi talar om samverkan är det viktigt att inte bara tänka på det kommersiella värdet utan även på det mänskliga. Genom att arbeta tillsammans med organisationer från olika delar av världen kan vi bygga broar av förståelse och främja fred och stabilitet. 

Samhällsbyggnad handlar inte bara om fysiska strukturer, utan också om att bygga relationer och skapa en bättre värld för alla. Inom föreningen Samhällsbyggarna är vi glada att vi är en del av flera sådana internationella initiativ och sammanslutningar där vi kan lära av varandra och utvecklas tillsammans och där våra medlemmar har möjlighet till utbyte.

Så, låt oss omfamna samverkan och öppna för de möjligheter som denna typ av samverkan erbjuder. Genom att dela, lära och växa tillsammans med våra internationella kollegor kan vi stärka samhällsbyggnadsbranschen och bidra till en mer hållbar och inkluderande framtid för oss alla.

Joanna Messmer
vd, Samhällsbyggarna

Foto: Stefan Bladh, Porapak Apichodilok/Pexels