Låt studenterna upptäcka branschen

0
397

Praktik i utbildningen på civilingenjörsprogrammen i samhällsbyggnad, lantmäteri och väg och vatten runt om i landet är en het potatis som diskuteras allt mer. 

Jag tror att vi alla är överens om att praktisk erfarenhet i arbetslivet är en ovärderlig del av ens utbildning och personliga utveckling, och att det är särskilt viktigt i ämnen där man jobbar med att skapa en fysisk miljö som ska fungera väl för såväl individer och samhälle. 

Ändå lyser praktiken i stor utsträckning med sin frånvaro. På till exempel Kungliga Tekniska högskolan (KTH) ingår den inte alls som en del av utbildningen. Lunds tekniska högskola (LTH) ligger bättre till där det erbjuds en frivillig valbar del. Luleå tekniska universitet (LTU) har ett liknande upplägg. Men räcker det med en valfri praktisk del i undervisningen? Eller riskerar detta att bli en klassfråga, att studenterna med föräldrar i branschen eller andra kontakter har lättare att ordna praktikplats medan andra med sämre förutsättningar blir utan?

Fördelarna med praktik som en del av utbildningen är många. Dels får studenterna chansen att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling, vilket ger en djupare förståelse för ämnet. Dels får de också möjlighet att skapa nätverk och kontakter som kan vara värdefulla när de söker jobb efter examen. Dessutom ger praktiken studenterna en chans att testa på olika arbetsplatser och roller, vilket hjälper dem på sin framtida karriärväg.

”Branschen kan få tillgång till en bredare kompetensbas och samtidigt hjälpa till stärkt mångfald inom sektorn. Det ska inte vara en klassfråga att få praktisk arbetslivserfarenhet.”

När det gäller KTH, har jag genom samtal förstått att det är tillgången på relevanta praktikplatser som är förklaringen till att momentet försvunnit från civilingenjörsstudenternas utbildning. Här måste samhällsbyggnadsbranschen ta sitt ansvar, kanske genom att ordna ett för utbildningen relevanta sommarjobb? Vi kan och borde göra en särskild insats för studenter i de lägre årskurserna: studenterna med små eller obefintliga kontaktnät.

Även på LTH, LTU och andra universitet och högskolor där praktiken faktiskt finns som en valbar del i utbildningen kan vi alla ta ett steg framåt och vara aktiva med att visa att vi finns och stöttar studenterna.  Även vår förening kan spela en viktig roll i att stötta studenter inom denna fråga. 

Erbjuds praktikplatser till studenter med olika bakgrunder och utbildningar kan branschen få tillgång till en bredare kompetensbas och samtidigt hjälpa till stärkt mångfald inom sektorn. Det ska inte vara en klassfråga att få praktisk arbetslivserfarenhet. 

Genom att se till att studenterna får allt detta på bästa möjliga sätt, kan vi hjälpa till att förbereda dem för arbetslivet och stärka branschens kompetensförsörjning på lång sikt.

Följ med på vår resa mot framtiden. 

Joanna Messmer
vd, Samhällsbyggarna