JM satsar på kvinnliga yrkesarbetare

0
2477

20 procent kvinnliga yrkesarbetare till 2030.

Det är målet för JMs satsning på ett mer jämställt och attraktivt företag. Ett steg på vägen är en ny lärlingsutbildning enbart för kvinnor. En av lärlingarna är Linn Gergi, som tidigare jobbade som undersköterska.

– Jag kände direkt att det är det här jag vill göra, att jag hittat rätt, säger hon.

 2016 var andelen kvinnliga hantverkare inom JM 0,7%.

–  Vi ville göra något åt detta för vi hade uppenbart misslyckats med att attrahera kvinnor till yrket och branschen. Med så få kvinnor går företaget naturligtvis miste om en massa duktig arbetskraft, säger Helena Söderberg, HR-direktör på JM.

–  Vi vill ju ha de bästa medarbetarna och då funkar det inte att vi inte attraherar en större grupp potentiella medarbetare till oss.

Helena Söderberg och hennes kollegor bestämde sig för att utmana sig själva med ett mycket offensivt mål – 20 procent kvinnliga hantverkare till 2030.

–  Det är ett tufft mål, ja. Men det måste vi ha om vi verkligen ska få till en förändring. Vi räknade ut hur många kvinnor varje region måste rekrytera per år och konstaterade att vi måste tänka i nya banor för att nå målet. För det räcker inte med att enbart rekrytera från gymnasiets byggprogram, utan vi måste även fånga upp kvinnor som inte aktivt sökt sig till branschen.

Olika bakgrund

En viktig del av lösningen blev ett lärlingsprogram för enbart kvinnor.

En första liten kull kvinnliga elever började utbildningen hösten 2017 – alla från helt andra branscher än byggsektorn. Någon är till exempel florist, en annan frisör. Linn Gergi är utbildad undersköterska.

–  Jag jobbade natt på ett demensboende och extra som säljare på dagarna för att få ihop det. Det var tungt och påfrestande för kroppen. Så jag bestämde mig för att byta bransch, säger Linn Gergi.

Hon googlade och hittade en annons från JM, ”Händiga tjejer sökes”, och nappade. I dag har hon kommit ett halvår in i utbildningen och jobbar som snickarlärling på ett bostadsprojekt nära Täby Centrum.

–  Det här är det bästa jobbet jag haft. Jag tänkte innan att det kanske skulle vara lite macho med snus i taket och så, men så är det inte alls. Allt har bara varit positivt från första stund och alla är sjukt inkluderande och omhändertagande. Jag har tidigare jobbat som brevbärare och var även då ensam tjej. Den arbetsplatsen var betydligt mer macho.

–  Det är också fysiskt lättare än mitt jobb som undersköterska. Det finns fler hjälpmedel här. Dessutom tjänar jag redan mer än dubbelt så mycket som jag gjorde som undersköterska och säljare tillsammans. Och då har jag bara en lärlingslön som bara är 65 procent av den lön jag kommer att få när jag är klar med utbildningen, säger Linn Gergi.

Växlar upp nu

Och det är inte bara Linn Gergi som är nöjd.

Utvärderingar av lärlingsprogrammet visar än så länge på mycket positivt resultat. Så positivt att man beslutat att fortsätta med ytterligare ett program till hösten 2018.

–  Vi ska göra ytterligare utvärderingar innan vi bestämmer exakt omfattning, men vår ambition är en mer omfattande lärlingsutbildning i hela landet. Vi kommer att använda våra erfarenheter från vår första kull och skruva på programmet om det behövs.

–  Det är ju mycket som ska fungera ute på arbetsplatserna – kulturen, arbetsformerna och praktiska saker som kläder och möjligheter till ombyte i arbetsbodar.

Samtidigt måste JM hitta nya vägar för att rekrytera kvinnorna till programmet.

–  Vi måste helt klart fiska i andra vatten än där vi står i dag. Annars går det inte. Men vi ser att vi är på rätt väg och tror att det kommer att ge ringar på vattnet.

Jämställdheten smittar

För faktum är att jämställdhetsarbetet redan har gett resultat.

–  På bara ett år ser vi hur andelen kvinnor ökat och hur cheferna diskuterar jämställdhet på ett helt annat sätt. Vi ser också tydligt att engagemanget blir bättre i de grupper där vi har en mer jämställd fördelning. Detta visar också våra regelbundna medarbetarundersökningar.

I dag har företagets andel kvinnliga yrkesarbetare ökat till 1,5 procent – jämfört med 0,7 procent då jämställdhetsarbetet startade. Det kan jämföras med ett genomsnitt på en procent för hela branschen. Ett klart framsteg alltså – även om det är ett bit kvar till målet med 20 procent kvinnor bland hantverkarna.

Även bland JMs tjänstemän ska andelen kvinnor öka. I dag är de 34 procent och målet är att de inom samtliga tjänstemannabefattningar ska ha en jämn könsfördelning (minst 40/60) till 2030.

–  Om vi ska bli ett mer jämställt företag måste vi ha fler kvinnor på alla nivåer. Det smittar ju av sig på hela organisationen. När vi är mer jämställda blir vi ett bättre företag.

JM följer upp sitt jämställdhetsarbete kvartalsvis och lägger ut resultatet på intranätet så att alla medarbetare kan följa framstegen.

Inkluderande klimat

Arbetet med jämställdhet är en del av JMs mer omfattande arbete med mångfald och likabehandling.

–  Vi är ett värderingsstyrt företag och vill i grunden ha ett inkluderande klimat – för alla.

Ett exempel är det framgångsrika praktikprogram för utlandsfödda ingenjörer som företaget startade för knappa två år sedan.

–  Där ser vi tydligt hur arbetsklimatet blir bättre om man är olika. Det gäller såväl etnicitet som kön och ålder.

 

Text: Pia Runfors