Språket som kan få husen att prata

0
1739

Pratande hus är smarta hus. Särskilt om de kan prata med varandra. Det är tanken med det nya och gemensamma byggnadsspråket RealEstateCore som flera fastighetsägare har tagit fram tillsammans. Språket är en viktig pusselbit för att skapa framtidens smarta städer.

Moderna byggnader genererar mängder av olika typer av data och för att kunna dra full nytta av denna behövs ett enhetligt språk.

– Med ett gemensamt digitalt språk kan fastigheter kommunicera med och förstå varandra. Det är en förutsättning för att vi ska kunna skala upp utvecklingen av nya tjänster och göra den mer effektiv, säger Sören Sandell, IT-chef på Vasakronan.

Det nya språket RealEstateCore gör det också möjligt att koppla samman olika aktörer i en stad.

– Det är en viktig förutsättning för att bygga den riktigt smarta staden. Det skulle vi inte kunna göra annars, utan vi skulle fastna i de stuprörslösningar som finns i dag.

Vasakronan är en av de fastighetsägare som har utvecklat RealEstateCore – i samarbete med Akademiska Hus AB, Jönköping University Klipsk AB, RISE och Willhem AB.

– Det är unikt att vi har utvecklat språket tillsammans på det här viset.

Lättare att dela med sig
Det nya språket är publicerat som open source, vilket innebär att det är fritt och öppet för alla att använda och bidra till. Det är framtaget helt utifrån fastighetsägarnas perspektiv och knyter ihop domänerna BIM, styr- och regler samt IoT.

Språket utgör nu en grund så att det går att skala upp utvecklingen och bygga smarta tillämpningar på ett mer effektivt sätt. Det sparar det inte bara tid och pengar, utan ger även tjänster med högre kvalitet.

– Det gör att våra fastigheter blir bättre att äga och lättare att förvalta. Och våra hyresgäster får lokaler som blir mer ändamålsenliga och bättre att vistas i. Till exempel kan vi göra tjänsterna för att optimera och effektivisera energianvändningen bättre.

Det är också en av grundtankarna när Vasakronan påbörjade arbetet med att utveckla RealEstateCore.

– Om vi skapar en tillämpning som innebär att bara vi på Vasakronan blir bra på att spara energi förlorar vi lite tanken med den goda staden. Med ett gemensamt språk blir det lättare att skapa lösningar som gör att vi kan dela med oss till varandra.

Vasakronan har redan implementerat språket parallellt med att man utvecklade det. Det är en förklaringarna till att det blivit så framgångsrikt, tror Sören Sandell.

– Engagemanget i fastighetsbranschen är verkligen stort och språket har fått en bred förankring. Även globalt. Intresset är så stort att RealEstateCore definitivt har potential att bli ett språk för fastighetsägare över hela världen.

För mer info: www.realestatecore.io

Text: Pia Runfors

Photo by rawpixel on Unsplash