En idé föder flera

0
1190

Digitaliseringen hjälper oss att skapa nya smartare lösningar. Det spar inte bara tid och pengar, utan ger även möjlighet att utveckla affärerna. Dessutom sätter det fart på nya idéer till förändringar.

– Nyckeln till att lyckas i den digitala världen är att aldrig bli nöjd, säger den strategiska rådgivaren Mariell Juhlin.

Bygg- och anläggningsbranschen målas ofta upp som konservativ och ovillig till förändring. Enligt en rapport från tillväxtverket är byggbranschen, tillsammans med transportsektorn, sämst i Sverige på digital utveckling. Framför allt de små byggföretagen. Det innebär sämre konkurrensmöjligheter och att företagen riskerar att hamna på efterkälken.

– Det ligger naturligtvis någonting i att delar av byggbranschen är obenägen att förändras. Men det finns också goda exempel på lyckade innovationer i branschen, som kan ge mersmak och som vi kan lära av. Därför är det viktigt att visa upp framgångsrika exempel, säger Mariell Juhlin, som har tagit fram rapporten Faktisk innovation i bygg- och anläggningsbranschen” på uppdrag av Sveriges Byggindustrier.       

De fem innovationerna som ingår i studien är:

  • Startup-företaget Buildsafes utveckling och implementering av digitala skyddsronder på byggarbetsplatser.
  • Det multinationella tjänsteföretaget Ramirents helhetsgrepp kring logistiklösningar och den temporära fabriken på Urban Escape.
  • Startup-företaget Loop Rocks digitala marknadsplats för återanvändning och försäljning av stenmaterial och andra fyllnadsmassor.
  • EdTech-företaget Edvirts världsunika virtuella utbildning för betongsprutning.
  • SME-entreprenadföretaget ENE Golvs digitalisering av arbetsprocesser och projektledning med stöd av appar.

Många vinster
Rapporten beskriver fem framgångsrika innovationer som har kunnat utvecklas tack vare digitaliseringen. Genom att lyfta fram dessa vill Sverige Byggindustrier inspirera fler företag att hänga på den digitala utvecklingen och börja tänka i nya tankebanor.

För här finns mycket att vinna – för företagen och för branschen som helhet.

– Listan kan göras lång över alla vinster som innovationer ger. Det blev väldigt tydligt när vi tittade närmare på de innovationer som ingår i studien. På företagsnivå har de skapat förutsättningar för såväl tillväxt som lönsamhet och internationalisering. Och hos kunderna och användarna har innovationerna sparat tid och pengar genom att bland annat effektivisering och automatisering.

Innovationerna har också bidragit till att minska branschens transporter och materialanvändning, vilket haft en positiv miljöpåverkan genom lägre koldioxidutsläpp.

– Vi ser också att digitalisering, automatisering och robotisering kan skapa en bättre och tryggare arbetsmiljö för medarbetare. Det digitala inslaget ökar även transparensen, snabbheten och spårbarheten.

En bra idé leder till en annan
Innovationerna har dessutom öppnat upp för nya idéer.

– Ja, det är intressant att se att företagen inte enbart utvecklat en produkt eller tjänst och sedan nöjt sig. Istället har de fortsatt att utveckla sig och sina innovationer i en kontinuerlig och dynamisk innovations- och förbättringsprocess. Det är det som är nyckeln till att lyckas i den digitala ekonomin.

Ett exempel är företaget Loop Rocks som ingår i studien. De har tagit inspiration från digitala dejtingsajter och -appar för att föra samman företag och skapa enmarknadsplats för återanvändning och försäljning av fyllnadsmassor.

– Det har fungerat så bra att de nu använder samma tänk för att skapa ett virtuellt åkeri som underlättar transporter av byggmaterial. Utöver det har Loop Rocks gjort avfall till en vara och i praktiken tagit på sig ledartröjan för att minska fragmenteringen i branschen.

Nya kompetenser och användarfokus
Vilka är då de viktigaste faktorerna för att innovationer ska bli framgångsrika?

– Trots att de fem innovationerna i studien på många sätt skiljer sig åt har de möjliggjorts av liknande faktorer. En verklig framgångsfaktor är att fokusera på användaren. Företag som vill digitalisera och införa nya processer, rutiner eller verktyg bör med andra ord sätta användarvänlighet främst.

En annan viktig faktor är att våga rekrytera nya kompetenser från andra branscher, till exempel experter med erfarenhet av mjukvara, analytiker och beteendevetare.

– Det öppnar upp för innovation och nya sätt att tänka. Annars är det lätt att låsa in sig i gamla och traditionella hjulspår.

Men det kräver också ett nytt sorts ledarskap.

– Man får inte vara rädd utan måste förstå att det finns andra sätt att tänka och våga utmana sig själv och sina arbetssätt, säger Mariell Juhlin.

Hon tror att många företag i branschen i dag lider av digitaliseringsångest.

– De vet inte var de ska börja och tror kanske att det handlar om IT. Men digitaliseringen är snarare en strategifråga, förmågan att utnyttja IT för att jobba smartare och utveckla nya affärsmodeller.

Och det krävs inte nödvändigtvis stora investeringar för att jobba annorlunda.

– Innovation är inte bara förbehållet de riktigt stora företagen med särskilda FoU-resurser. Alla kan börja precis där de står.Men tänk på att börja i liten skala och så nära kunden eller användaren som möjligt. Då blir det lättare att se om idéerna bär.

Text: Pia Runfors

 

Photo by Alex Knight on Unsplash