Svenska uppstartsföretag skapar framtidens vattenteknik

0
1264

Inspirerade av hjärtats sätt att pumpa har två svenska uppstartsföretag bestämt sig för att ge världens hav och floder en ljusare framtid. Surfcleaner är det senaste steget på väg mot en lösning som kan ta sig an de globala vattenföroreningarna. Surfcleaner eliminerar alla typer av föroreningar från vattenytorna: fasta partiklar och skräp, mikroplaster, olja och flytande slam.

Projektet är nu med i InnoEnergys Boostway och får hjälp med de sista stegen i kommersialiseringen. Genom Boostway får Surfcleaner tillgång till rätt support, utbildning, tjänster och finansiering för att kunna lansera sin produkt på marknaden.

Med sin patenterade lösning samlar Surfcleaner kontinuerligt in och separerar material med lägre densitet än vatten i en process som kräver minimal service. Surfcleaner är utformad för att vara så energieffektiv som möjligt och kan drivas med solceller eller batterier, vilket gör systemet perfekt för avlägset belägna platser. Surfcleaner är en beprövad lösning. I nuläget är över 30 stycken i full gång med att städa upp olje-och dieselutsläpp för svenska kustbevakningen och för industrihamnar och oljeraffinaderier i Sverige, Norge och Nederländerna.

Efter 18 månaders testning har CorPowers vågkraftverk nått en viktig milstolpe. Baserat på principerna bakom hjärtats sätt att pumpa omvandlar vågkraftverket energin i vågornas rörelser till miljövänlig el.Testerna visade att vågkraftverket presterar i enlighet med modeller och simuleringar och att det kan producera avsevärda energimängder samtidigt som det tål hårt väder.

Den här nya generationen av vågkraftverk kommer att leverera exceptionellt hög energitäthet, fem gånger högre än sina föregångare, vilket innebär att de kan producera miljövänlig el på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Demonstrationsprojektet testade projektets förmåga att fungera i krävande miljöer och övervinna stora tekniska utmaningar. Noterbart är att ett stormskyddsläge som gör enheten i stort sett transparent för inkommande vågor visade sig kunna minimera rörelser och belastningar på ett mycket effektivt sätt.

Detta säkerställer en stabil och robust drift även vid mycket krävande väderleksförhållanden.

Photo by Holger Link on Unsplash