Partnerskap för att brandsäkra byggbranschen och ta nästa steg i dess digitalisering

0
457

Briab och Tribia har ingått ett partnerskap som syftar till att möjliggöra och förbättra arbetet med brandskydd i digitala arbetsflöden för att skapa mervärden och nya möjligheter för byggherrar, entreprenörer, projektledare och arkitekter.

Partnerskapet gäller en integration mellan produkterna Bimfire Share och Bimeye för att säkerställa att den efterfrågade informationskedjan av digitala nyckeldata för brandskydd i obruten form följer med genom byggandens hela livscykel.

Problematiken med brandsäkerhetsarbetet som pågår i dagens bygg- och infrastrukturprojekt är att det inte är en integrerad del i det digitala arbetsflödet. Tribia och Briab har tagit fasta på detta behov och vill förändra det genom ett partnerskap. Genom partnerskapet bidrar Tribia med spetskompetens kring digitalt stöd för effektiv informationshantering i byggprojekt och Briab bidrar med marknadsledande kompetens kring brandsäkerhetsarbete och digitala brandskyddslösningar. 

Beställare ställer krav på bättre och strömlinjeformade processer

Idag har drygt 200 länder obligatoriska krav på brandsäkerhet vid uppförande av olika typer av byggnationer. Trots detta så sker det allvarliga olyckor som branden i Grenfell Tower i London 2017, där 71 personer omkom och bristande informationskedjor i byggnadens handhavande har pekats ut som ett av de stora bakomliggande problemområdena.

Utan en förändring och integration av brandsäkerhetsarbete i det digitala arbetsflödet kommer man ha svårt att nå ”Golden Thread of information” målet som det efter Grenfell Tower börjat krav ställas på i UK.

Partnerskap för effektivt datautbyte och förädling i BIM-processen  

– Inom affärsenheten Bimfire Software tas brandskyddsektorn in i framtiden. Med brandingenjörens expertis i kombination med BIM-strategens kunskaper utvecklas mjukvarulösningar som möjliggör digital brandskyddshantering. Vår ambition är att skapa förutsättningar för byggherrar och entreprenörer att kommunicera och hålla kritisk brandskyddsinformation i synk vid projektering, utförande och vidare under en hela livscykeln. I och med vår molnbaserade plattform Bimfire Share kan vi stå för brandskyddsexpertis kring digitala arbetsprocesser, säger Johan Norén, affärschef, Bimfire Software.

– Samarbetet med Tribia och integrationen mot Bimeye gör att vi tillsammans med gemensamma krafter kan fortsätta digitaliseringen av byggbranschen, fortsätter Johan Norén.

– Digitaliseringen av byggbranschen accelererar och Tribias ambition att kunna leverera en BIM collaboration lösning där projekt samlar in, kvalitetssäkrar och kommunicerar byggnadsinformation i en sammanhållen lösning genom alla faser av projektet, har resulterat i ett ökat intresse för vårt stöd till ”förbättring av digitaliserade projektgenomföranden”, säger Steinar Svinø, CEO, Tribia.

– Partnerskapet med Briab, som är ett av de mest drivande företagen i byggbranschen med avseende på att digitalisera sina arbetsprocesser, samt integrationer mot specialiserade molntjänster som Bimfire Share, ligger helt i linje med hur vi vill bistå byggbranschen i att bli digitaliserade på ett integrerat sätt. Tillsammans kommer vi vara väl positionerade för att hjälpa byggbranschen till ”next level” när det gäller brandsäkerhetsarbetet i bygg- och infrastrukturprojekt, avslutar Steinar Svinø.

För mer information, kontakta:
Steinar Svinø, CEO, Tribia 
Telefon: +47 952 92 174, e-post: steinar.svino@tribia.com

Johan Norén, affärschef, Bimfire Software
Telefon: +46 70 839 86 83, epost: johan.noren@briab.se