Vinnova investerar i digitalisering av byggbranschen

0
662

Digitaliseringen av byggbranschen pågår för fullt på flera fronter. Nu investerar Vinnova i ett projekt som fokuserar på att hjälpa leverantörer att bli synliga och sökbara i aktuella upphandlingar. Samtidigt får fastighetsägare och större byggföretag hjälp att hitta, utvärdera och upphandla sunda leverantörer för att lyckas med sina byggprojekt.

– Byggbranschen står inför stora utmaningar. Man har länge levt i ett stagnerat arbetssätt som bygger på manuella processer och personliga kontakter. Nu har omvärlden förändrats, och branschen måste hänga med i utvecklingen, säger Bertil Winzenburg, VD på HandyDay.

HandyDay är en digital plattform för både beställare och leverantörer inom bygg och fastighet som nu får 900.000 kr i bidrag av statliga Vinnova för att fortsätta utveckla sitt verktyg för förändring av ett föråldrat arbetssätt. Målet är en trygg och gemensam digital arena för köpare och säljare där alla parter blir genomlysta på lika villkor så att upphandlande företag får en trygghet i nya relationer.

– Genom HandyDay blir upphandlingsprocessen helt digital och du som beställare och leverantör har full kontroll. Det ger helt nya möjligheter att handla upp och öppnar upp för nya relationer med full transparens i processen, fortsätter Bertil Winzenburg.

Från handyday.com

HandyDay kommer att lanseras i början av 2021. Med sig har man både de stora branschorganisationerna och stora byggbolag.

Foto: Samuel Regan-Asante / Unsplash