Vi måste bygga om samhället från grunden

0
941

När jag skriver detta sitter Greta Thunberg på en spartansk segelbåt på väg över Atlanten för att på ett klimatsmart sätt resa för att göra sin röst hörd på FNs klimatmöte i New York. Hon åker dit för att återigen försöka övertala våra världsledare om att det är nu eller aldrig – att det är sista chansen innan klimatförändringarna inte längre kan stoppas.

Lösningen för att stoppa klimatförändringarna är, som Greta brukar säga, egentligen enkel. Vi måste sluta använda fossila bränslen. Lösningen är löjligt enkel och enormt svår på samma gång i ett samhälle som nästan uteslutande är byggt av fossil energi. För att klara omställningen och avgifta samhället från detta ohållbara beroende måste vi gemensamt genomföra en samhällsförändring som är lika stor som IT-boomen var på 90-talet. Men när vi borde kavla upp ärmarna och sätta igång, så händer tyvärr fortfarande smärtsamt lite.

Det som hela tiden har stoppat oss från att agera är ekonomin. Vi tror att om vi gör för stora ändringar kommer vår ekonomi ta skada. Men de senaste åren har det börjat diskuteras allt mer om en ny typ av ekonomi – en som inte kommer att sakta ner utvecklingen utan tvärt om generera mer vinst, fler arbeten och som dessutom är helt baserad på förnybar energi. Den cirkulära ekonomin.

Cirkulär ekonomi vinner allt snabbare mark inom politiken och näringslivet. Fler börjar se dess fördelar och bland annat EU har satt upp ambitiösa planer för hur vi ska gå över till en cirkulär ekonomi. I Sverige sa Stefan Löfvén i regeringsförklaringen i vintras att: ”Sverige ska utveckla den resurseffektiva, cirkulära och biobaserade ekonomin.” Men cirkulär ekonomi är inget nytt. Det är det naturliga systemet på planeten som vi vill tillbaka till, kretsloppssamhället. Ett samhälle och en ekonomi som baseras på de resurser vi faktiskt har och som inte genererar i något avfall eller sopor, utan allt är värdefulla resurser som nyttjas på rätt sätt.

I den cirkulära ekonomin planeras allt så effektivt och hållbart som möjligt. Inget går till spillo. Hus, infrastruktur och vägar designas och byggs av redan recirkulerade material som produceras på ett så hållbart sätt som möjligt och för att hålla i många generationer. Produkter designas av så högsta möjliga kvalitet och för att kunna repareras och om möjligt delas i stället för att ägas.

Det är tyvärr mycket lite som handlar om cirkulär ekonomi på de klimatmöten som Greta är på väg till. Det är olyckligt eftersom forskning visar att vi kan halvera klimatutsläppen från industrin i EU genom att gå över till en cirkulär ekonomi. Skulle vi bygga om samhället och ekonomin till att bli cirkulär skulle vi kunna leva våra liv med hög välfärd utan klimatpåverkan. Detta måste vi utbilda våra politiker och beslutsfattare i. Och vi måste sätta igång nu. Kom med och gör vad du kan för framtiden!

Elin Bergman, styrelseledamot i det cirkulära ekonominätverket Cradlenet och expert på cirkulär ekonomi på Världsnaturfonden WWF.